Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som innehåller nya bestämmelser om fler rökfria miljöer. I och med den nya lagen är det nu förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Den nya lagen påverkar även dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Du ansvarar för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

Som en utökning på tidigare lagstiftning om rökfria miljöer gäller förbudet nu även följande miljöer:

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde,
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer,
    restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälsooch sjukvård.

Läs mer om den nya lagen på folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns ett informationsblad som riktar sig till verksamhetsutövare, fastighetsägare och andra berörda.

Senast uppdaterad: 20 juni 2019