Alkohol och tobak

Om du ska servera eller sälja alkohol och tobak behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till socialkontoret.

För att få servera och sälja alkohol behöver du ha ett serveringstillstånd. Du kan söka tillstånd både för stadigvarande servering i restaurang, och för tillfällig servering vid till exempel konsert eller dans. Det finns även serveringstillstånd för slutna sällskap och för provsmakning eller pausservering.

Du ansöker om detta i vår e-tjänst.

Ansök om serveringstillståndlänk till annan webbplats

Om du inte har möjlighet att ansöka i e-tjänsten kan du fylla i blankett och skicka till oss. Blanketter för att ansöka om serveringstillstånd hittar du här:

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd med anvisningar

Ansökan om serveringstillstånd för slutet sällskap

Ansökan om serveringstillstånd för gemensam serveringsyta

Ansökan om tillstånd för provsmakning för tillverkare

Anmälan kryddning av snaps

Anmälan om lokal vid catering

Anmälan om utsedda serveringsansvariga

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd i Orsa kommun

Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak, folköl och e-cigaretter. Det är socialkontoret som utför kontroller på ställen som säljer folköl och/eller tobak, samt e-cigaretter. Det är däremot miljökontoret som kontrollerar att människor inte tillåts röka på platser där man inte får det.

Anmäl försäljningsställe

Tobak

Om du planerar att sälja tobak ska du göra en ansökan om försäljning innan du börjar att sälja.

Du ansöker om detta i vår e-tjänst.

Ansök om tobakstillståndlänk till annan webbplats

Om du inte har möjlighet att ansöka i e-tjänsten kan du fylla i blankett och skicka till oss.

Ansökan om försäljning av tobaksvaror

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror

Tillsammans med din ansökan behöver du även lämna en finansieringsplan, det vill säga en plan där du redovisar hur din verksamhet finansieras.

Finansieringsplan

Folköl och e-cigaretter

Folköl och/eller e-cigaretter ska du anmäla till kommunen innan du börjar sälja. Du måste göra en anmälan oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning. Från och med 1 juli 2019 kommer det krävas tillstånd för att få sälja tobak!

Anmälan om servering och försäljning av öl (klass 2)

Mer information om detta kommer inom kort.

Egenkontroll

Försäljningsställen måste ha så kallad egenkontroll över försäljningen; det betyder att du behöver skriva ner hur du och din verksamhet tänker arbeta för att ingen under 18 år ska få köpa tobak eller folköl. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. Din egenkontroll ska du sedan lämna in till miljökontoret i samband med anmälan.

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Din egenkontroll för försäljning av folköl ska du sedan lämna in till miljökontoret i samband med anmälan.

Receptfria läkemedel

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Det är sedan kommunens uppgift att genomföra kontroller av försäljningen i butikerna.

Riktlinjer för tobakstillstånd i Orsa kommun

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde.

Ansvar för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokal i fråga.

Miljökontoret sköter tillsynen över de rökfria miljöer som finns i kommunen.

Ny lag 2019
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla. Då blir det fler miljöer där rökning blir förbjuden.

I vilka nya miljöer blir rökning förbjuden?

  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
  • På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger. affärer, biografer, biliotek, kommunhus, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Gäller rökförbudet bara tobaksrökning?
Nej, vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer omfattar ordet "rökning" inte bara tobaksrökning utan även:

  • inhalering av tobak som t.ex. förångats
  • rökning av örtprodukter för rökning
  • användning av e-cigaretter
  • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Vem har ansvaret för att rökförbudet följs?
Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Skyltning, avvisning m.m.
Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Tillsyn
Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Informationen är i huvudsak hämtad från Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats där det även finns info om andra ändring på tobaksområdet i och med den nya lagen.

På riksdagens hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa lagen i sin helhet.

Kontakta miljökontoret
Välkommen att kontakta Mora Orsa miljökontor med dina frågor.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020