Alkohol och tobak

Om du ska servera eller sälja alkohol och tobak behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till kommunen. Det gör du enklast genom våra e-tjänster Länk till annan webbplats..

Servitris bär på en rund bricka med fem vinglas, fyra fyllda med vitt vin och ett med rött vin. Foto.

För att få servera och sälja alkohol behöver du ha ett serveringstillstånd. Du kan söka tillstånd både för stadigvarande servering i restaurang, och för tillfällig servering vid till exempel konsert eller dans. Det finns även serveringstillstånd för slutna sällskap och för provsmakning eller pausservering.

Du ansöker om detta i vår e-tjänst.

Ansök om serveringstillstånd (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att ansöka i e-tjänsten kan du fylla i blankett och skicka till oss. Blanketter för att ansöka om serveringstillstånd hittar du på mora kommuns webbsida. Blanketterna gäller för både Mora och Orsa.

Blanketter serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak, folköl och e-cigaretter. Det är socialkontoret som utför kontroller på ställen som säljer folköl och/eller tobak, samt e-cigaretter. Det är däremot miljökontoret som kontrollerar att människor inte tillåts röka på platser där man inte får det.

Anmäl försäljningsställe

Tobak

Om du planerar att sälja tobak ska du göra en ansökan om försäljning innan du börjar att sälja.

Du ansöker om detta i vår e-tjänst.

Ansök om tobakstillstånd (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att ansöka i e-tjänsten kan du fylla i en blankett och skicka till oss. Blanketter hittar du på mora kommuns webbsida. Blanketterna gäller för både Mora och Orsa.

Blanketter på morakommun.se Länk till annan webbplats.

Tillsammans med din ansökan behöver du även lämna en finansieringsplan, det vill säga en plan där du redovisar hur din verksamhet finansieras.

Finansieringsplan Länk till annan webbplats.

Folköl och e-cigaretter

Folköl och/eller e-cigaretter ska du anmäla till kommunen innan du börjar sälja. Du måste göra en anmälan oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning. Från och med 1 juli 2019 kommer det krävas tillstånd för att få sälja tobak!

Anmälan om servering och försäljning av öl (klass 2) Länk till annan webbplats.

Mer information om detta kommer inom kort.

Egenkontroll

Försäljningsställen måste ha så kallad egenkontroll över försäljningen; det betyder att du behöver skriva ner hur du och din verksamhet tänker arbeta för att ingen under 18 år ska få köpa tobak eller folköl. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. Din egenkontroll ska du sedan lämna in till miljökontoret i samband med anmälan.

Blanketter för egenkontrollprogram på morakommun.se Länk till annan webbplats.

Din egenkontroll för försäljning av folköl ska du sedan lämna in till miljökontoret i samband med anmälan.

Receptfria läkemedel

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Det är sedan kommunens uppgift att genomföra kontroller av försäljningen i butikerna.

Riktlinjer för tobakstillstånd i Orsa kommun , 255.8 kB.

Anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Innan du startar försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till oss och bifoga ett egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare , 127.9 kB.

Mall för egenkontrollprogram , 243.9 kB.

Avanmäla

Du ska anmäla till oss när:

 • Din verksamhet upphör.
 • Din verksamhet byter ägare.
 • Du vill sluta sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Regler och krav

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ställer vissa krav på dig som ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Läs mer om lagen på Riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Här är en kort sammanfattning.

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska du enligt lag bifoga ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för oss och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogrammen. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns

 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare:

 • Får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
 • Är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster.
 • Du får inte göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare genom att ge rabatt, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Alla förpackningar av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta e-cigaretter och påfyllningsbehållare, till exempel utländska varningstexter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Vi får genomföra kontrollköp utan att berätta för näringsidkaren i förväg. Vi ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Läs mer om kontrollköp på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde.

Ansvar för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokal i fråga.

Miljöenheten sköter tillsynen över de rökfria miljöer som finns i kommunen.

Ny lag 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla. Då blir det fler miljöer där rökning blir förbjuden.

I vilka nya miljöer blir rökning förbjuden?

 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger. affärer, biografer, biliotek, kommunhus, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Gäller rökförbudet bara tobaksrökning?

Nej, vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer omfattar ordet "rökning" inte bara tobaksrökning utan även:

 • inhalering av tobak som t.ex. förångats
 • rökning av örtprodukter för rökning
 • användning av e-cigaretter
 • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Vem har ansvaret för att rökförbudet följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Skyltning, avvisning med mera

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Tillsyn

Miljökontoret har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Informationen är i huvudsak hämtad från Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. där det även finns information om andra ändringar på tobaksområdet i och med den nya lagen.

På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa lagen i sin helhet.

Kontakta miljökontoret

Välkommen att kontakta Mora Orsa miljökontor med dina frågor.

Avgift för ansökan och tillsyn

Kommunen har enligt 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd (tillsynsavgift).

Ansökningsavgiften ska täcka kommunens kostnad för prövningen och är inte någon tillståndsavgift. Det betyder att ansökningsavgiften inte återbetalas om ansökan avslås.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024