Alkohol och tobak

Om du ska servera eller sälja alkohol och tobak behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till socialkontoret.

För att få servera och sälja alkohol behöver du ha ett serveringstillstånd. Du kan söka tillstånd både för stadigvarande servering i restaurang, och för tillfällig servering vid till exempel konsert eller dans. Det finns även serveringstillstånd för slutna sällskap och för provsmakning eller pausservering.

Blanketter för att ansöka om serveringstillstånd hittar du här:

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd med anvisningar

Ansökan om serveringstillstånd för slutet sällskap

Ansökan om serveringstillstånd för gemensam serveringsyta

Ansökan om tillstånd för provsmakning för tillverkare

Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak, folköl och e-cigaretter. Det är socialkontoret som utför kontroller på ställen som säljer folköl och/eller tobak, samt e-cigaretter. Det är däremot miljökontoret som kontrollerar att människor inte tillåts röka på platser där man inte får det.

Anmäl försäljningsställe
Om du planerar att sälja tobak, folköl och/eller e-cigaretter ska du anmäla det till kommunen innan du börjar sälja. Du måste göra en anmälan oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning.

Anmälan om servering och försäljning av öl (klass 2)

Anmälan om tobaksförsäljning

Från och med 1 juli 2019 kommer det krävas tillstånd för att få sälja tobak!

Försäljningsställen måste ha så kallad egenkontroll över försäljningen; det betyder att du behöver skriva ner hur du och din verksamhet tänker arbeta för att ingen under 18 år ska få köpa tobak eller folköl. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. Din egenkontroll ska du sedan lämna in till miljökontoret i samband med anmälan.

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl
Din egenkontroll för försäljning av folköl ska du sedan lämna in till miljökontoret i samband med anmälan.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning
Din egenkontroll för försäljning av tobak ska du lämna till alkoholhandläggare på socialkontoret i samband med din ansökan.

Receptfria läkemedel
Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Det är sedan kommunens uppgift att genomföra kontroller av försäljningen i butikerna.

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde.

Ansvar för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokal i fråga.

Miljökontoret sköter tillsynen över de rökfria miljöer som finns i kommunen.

Senast uppdaterad: 30 januari 2019