Anhörigcenter och dagverksamhet flyttas till Lillåhem

Under mötet den 10 februari beslutade kommunstyrelsen vilka verksamheter som ska följa med det nya särskilda boendet vid Storgärdet. Nuvarande Lillåhem kommer byggas om till trygghetsboende och anhörigcenter och dagverksamheten kommer att flytta dit.

Ritning över planerad byggnad, blyertspenna, linjal och passare. Foto.

Kommunstyrelsen har beslutat vilka verksamheter som ska följa med när nya äldreboendet byggs vid Storgärdet Länk till annan webbplats..

När kommunfullmäktige förra året beslutade om byggnationen av nytt äldreboende fanns även nya lokaler för tvätten, hälso- och sjukvårdsenheten samt anhörigcenter och dagverksamhet med i kalkylen. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att närmare precisera omfattningen av projektet.

Beslutet i kommunstyrelsen innebär:

  • att hälso- och sjukvårdsenheten flyttar med till nya äldreboendet
  • att tvätten blir kvar i nuvarande lokaler vid Orsa lärcenter
  • att anhörigcenter och dagverksamhet förläggs till Lillåhem i nuvarande förskolan Parkens lokaler

– När Lillåhem blir ett Trygghetsboende är det naturligt att även anhörigcenter och dagverksamhet flyttas dit. Lokalerna gör det möjligt att utveckla äldre- och anhörigstödet ytterligare, säger Mikael Thalin(C), ordförande i kommunstyrelsen.

Lägre kostnad för äldreboende – ekonomiskt utrymme för nya förskoleavdelningar

Beslutet innebär att den kalkylerade kostnaden för äldreboendet blir lägre. Detta investeringsutrymme föreslår kommunstyrelsen ska läggas på en byggnation av två förskoleavdelningar intill Trimsarvets förskola.

Byggnationen ersätter de två förskolorna Lindan 1 och 2 i samma område med en avdelning vardera. En förskola med fyra avdelningar är mest optimalt ur driftsynpunkt.

– Vi ser en stor möjlighet för Orsa att fortsätta utvecklas söderut, säger Mikael Thalin. Dessutom är placeringen väldigt bra för alla som bor i Orsa och jobbar i grannkommunen.

Kommunfullmäktige beslutar om förskolans placering

Enligt ett tidigare beslut kommer Lindan 1 och 2 att flytta till Parken i avvaktan på att kommunfullmäktige tagit ställning till förslaget om permanent placering. Om kommunfullmäktige följer kommunstyrelsens förslag kan det nya bygget vid Trimsarvet stå klart inom två år.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna reserverade sig mot beslutet. De vill att förskolan skall vara kvar vid Parken och att det ska byggas nytt anhörigcenter och dagverksamhet vid nya äldreboendet.

Senast uppdaterad: 3 september 2020