Kontroller och dialog om de nya reglerna för trängsel i serveringar

Kommunens miljöinspektörer har börjat kontakta ett antal livsmedelsverksamheter för att ha en dialog om reglerna och hur de kan följa dem. Därefter kommer det även att ske ett antal kontroller av verksamheter ute på plats för att se hur reglerna efterlevs.

Servitris serverar mat vid ett restaurangbord

Restauranger och liknande verksamheter har en skyldighet att se till att det inte förekommer trängsel eller långa köer och att besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.

Det är kommunens miljöinspektörer i samråd med smittskyddsläkare som utövar tillsynen. Om ett livsmedelsföretag inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan smittskyddsläkare förbjuda verksamheten.

I samband med klagomål kontaktas verksamheten eller kontrolleras på plats.

Har du klagomål eller övriga frågor? Kontakta miljökontoret.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns frågor och svar om föreskrifterna.


Senast uppdaterad: 6 maj 2020