Nu inleds projektering för nya särskilda boendet Slipstenen

Projektering är det första steget i en byggprocess. Tisdagen den 1 september genomfördes det första projekteringsmötet på platsen för nya särskilda boendet i Orsa.

Grönområde där tre personer går genom högt gräs

Arkitekterna och projekteringsledaren besöker den tilltänkta infarten till Slipstenen.

Under en projektering tar man fram ritningar och beskrivningar för ett byggprojekt, och man utreder också förutsättningar för att uppfylla mål och myndighetsbestämmelser.

Under projekteringen utreds även detaljer för byggnaden, till exempel vilken ventilation som behövs och vilket material byggnaden ska bestå av i bärande delar.

Projekteringens syfte är också att på ett tidigt stadium samordna olika processer så att det inte uppstår fel, till exempel att man inte placerar en lampa där ventilationen har ett utblås. Detta arbete leds av en projekteringsledare.

På plats under tisdagens projekteringsmöte fanns Orsa Lokaler AB, arkitekter, projektörer för konstruktion, el och VVS tillsammans med projekteringsledaren och kommunens projektledare.

- Det känns kul att vara på plats och se miljön runt det tänkta huset, säger Johanna Tessell, Arkitekt Wåhlin arkitekter.

Projekteringen beräknas bli klar under mitten av 2021.

Senast uppdaterad: 3 september 2020