Uppdaterad plan för äldreboendet Slipstenen – större byggnad gör boendet dyrare än beräknat

Investeringskostnaderna för att bygga det nya särskilda boendet Slipstenen, som ska ersätta Lillåhem och Orsagården, kommer att bli högre än vad kommunen tidigare räknat med. Hyran för det färdiga boendet beräknas dock att rymmas inom befintlig budget.

Äldre kvinna i rullstol, personal lägger sin hand på kvinnans rygg.

Under arbetet med ramprogrammet, som beskriver vilka funktioner som ska finnas i det nya äldreboendet, har det framkommit att ytan behöver vara större än vad man tidigare planerat för. Tidigare planerade man för att bygga 6 600 kvadratmeter, nu ser man att byggnaden behöver vara på 8 500 kvadratmeter. Dessutom har byggkostnaderna ökat sedan man gjorde den förra kalkylen. Det gör att investeringskostnaden beräknas bli 305 miljoner kronor istället för 200 miljoner kronor.

– Det gamla beslutet togs i ett tidigt skede, nu har vi tittat på vad vi faktiskt behöver för verksamheter och funktioner och då ser vi att vi behöver uppdatera beslutsunderlaget och planera för en större yta. Eftersom investeringskostnaden är så pass mycket högre än vad kommunfullmäktige tidigare beslutat om så vill vi att frågan lyfts igen och att nytt beslut fattas politiskt, säger kommunchef Marie Ehlin.

Nya beräkningar visar att hyran inte ökar i proportion med investeringen. Det beror på ränteläget och nya avskrivningsberäkningar.

Kommunfullmäktige fattar beslut i februari

Strategiutskottet, som bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, diskuterade frågan på ett möte den 12 januari. Strategiutskottet beslutade att skicka frågan vidare för beslut utan att ta ställning i nuläget. Kommunfullmäktige ska ta ställning till det uppdaterade beslutsunderlaget vid nästa sammanträde i februari och kommunstyrelsen får sedan, efter projektering och förfrågningsunderlag, fatta beslut om igångsättning.

– Det är angeläget med ett nytt och modernt äldreboende i Orsa. Inför mötet med kommunstyrelsen ska det nu jobbas fram ett tydligt beslutsunderlag utifrån den diskussion som fördes vid strategiutskottets möte. För att ge bästa förutsättningar för samtliga partier att ta ställning kommer vi också att genomföra ett informationstillfälle innan beslut, säger Mikael Thalin(C), kommunalråd.

Senast uppdaterad: 13 januari 2021