Förändrade regler för skolskjuts

Region Dalarna har ett gemensamt reglemente för skolskjuts. Till reglementet har varje kommun en bilaga med lokala regler. Vi har gjort en översyn på våra lokala regler för skolskjuts för grundskolan och grundsärskolan.

Elever åker buss med sin lärare. Foto.

Kommunfullmäktige har antagit en ny lokal bilaga till skolskjutsreglementet. Vi har uppdaterat reglerna i bilagan för att förbättra skolskjutsen och öka tryggheten för eleverna. Inför förändringen har vi lyssnat på synpunkter som vårdnadshavare och skolpersonal lämnat till oss.

Några av de förändringar vi gjort är:

  • Klassat fler vägar som farlig skolväg. En farlig skolväg får eleven inte gå längs eller passera för att ta sig till sin skola och ingen planskild korsning finns.
  • Lagt till två bostadsområden där avståndskravet inte gäller till skolan. Vi vill hålla ihop dessa områden för att göra en rättvis skolskjuts för de elever som bor där.
Senast uppdaterad: 19 januari 2021