Skolskjuts

Skolskjuts anordnas till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat ditt barn till, eller till den skola ni själv valt, om den skolskjutsen ryms inom den ordinarie skolskjutstrafiken.

Elever i grundskolan åker skolskjuts.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Du kan få ersättning för att skjutsa era barn själva om kommunen och du kommer överens om det.

Läs mer om definitioner, regler, väntetider, ansvar i vårt skolskjutsreglemente nedan.

Skolskjuts anordnas för elever:

  • i årskurs F-3 om skolväg är längre än 2 km
  • i årskurs 4-6 om skolväg är längre än 3 km
  • i årskurs 7-9 om skolväg är längre än 4 km
  • som måste passera över E45:an för att komma till sin anvisade skola och ingen planskild korsning finns.
  • som har rätt till skolskjuts till sin ordinarie skola men ändå väljer annan skola (då måste den skolskjutsen rymmas inom den ordinarie skolskjutstrafiken).

Ansök om skolskjuts

Inför varje nytt läsår görs en ny bedömning om barnet är berättigad till skolkort. Om så är fallet laddas ny giltighetsperiod upp på befintligt skolkort. Nya skolskjutsberättigade barn får automatiskt skolkort utskickade när de är inregistrerade på sin skola.

Ett politiskt beslut har fattats som innebär en förändring av skolkortens giltighet från och med höstterminen 2019. Nytt är att skolkorten kommer att gälla endast för resor till och från skolan. Första giltiga resdag på skolkortet för höstterminen 2019 är den 19 augusti.

Skolkortet är en värdehandling som barnet ska behålla under hela sin skolgång eller så länge barnet är skolkortsberättigad. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om barnet inte är berättigad eller om kortet missbrukas.

Barnet är ansvarig för att resan blir registrerad genom att dra sitt skolkort vid varje resa.

Grundskolekortet är märkt på baksidan med barnets namn och nuvarande skola. Byter barnet skola och fortfarande är skolkortsberättigad så byts även skolkortet.

Förlorat, förstört eller stulet skolkort ersätts med ett nytt mot en administrativ avgift om 50 kr.

Barn som inte längre är skolskjutsberättigad ska omgående lämna tillbaka skolkortet till skolan. Ej inlämnat skolkort debiteras vårdnadshavaren med 50 kr.

Har du frågor om skolkortet, kontakta skolans expedition.

Tidtabeller och hållplatser hittar du på Dalatrafiks webbplats.länk till annan webbplats

Vi har alla ett ansvar för att resan till och från skolan är trygg och säker.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnens väg till och från bussen, och vid på- och avstigningsplatsen. Det är bra om ni tränar på hur man ska bete sig.

Kommunen ska se till att det är säkert att kliva av och på bussen vid skolan. Skolan ska ge ditt barn och dig information och undervisning i hur man undviker olyckor.

Trafikbolaget ska se till bussarna är trygga och säkra.

Föraren ska se till att själva resan blir säker. Som vårdnadshavare är du ansvarig för att ditt barn följer de regler som finns och agerar på ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att barnen lyssnar på förarens instruktioner. Säkerhetsbälte är obligatoriskt.

Det är föraren som avgör om väglaget är trafiksäkert. Gör föraren bedömningen att det inte är det får föraren ställa in skolskjutsen.

Föraren ska blinka med ljusen när de stannar och startar.

Det är viktigt att ditt barn har reflexer på sig under den mörka årstiden, så att det är väl synligt både för bussföraren och andra trafikanter. Allra bäst är det med reflexväst.

Senast uppdaterad: 17 december 2019