Söka förskoleklass och skola

Du har rätt att välja vilken skola ditt barn ska gå i. Vi försöker att uppfylla dina önskemål, men det är inte alltid det går.

Elever som läser en bok. Foto.

Vårdnadshavare kan välja skola för sitt barn i hela hemkommunen. I vissa fall kan barnet även gå i skola i en annan kommun. Barnet har även rätt till placering vid en kommunal skolenhet nära hemmet, något som brukar kallas närhetsprincipen. Det går också att välja en fristående skola.

Alla som söker kanske inte får plats på önskad skola. Vi jobbar för att ditt barn inte ska ha alltför långt till skolan.

Om du vill att ditt barn ska byta skola ska du ansöka om det i vår e-tjänst.

Byta skola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Tänk på att rätten till skolskjuts förändras om du gör ett eget skolval.
Skolskjuts Orsa kommun

Här kan du läsa mer om hur du söker skola inför förskoleklass.

Förskoleklass - Orsa kommun

Är du nyinflyttad till kommunen och har barn som ska gå i grundskolan?
Ansök här.

Söka skola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om du vill gå i grundskola här hos oss utan att vara folkbokförd inom kommunen ska du söka om tillstånd att fullgöra din skolgång i Orsa kommun.

Ansök om skolgång i Orsa kommun (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om du vill att ditt barn ska gå i skola i en annan kommun än Orsa ska du kontakta den andra kommunen för ansökan. Beslut fattas av både Orsa kommun och den andra kommunen.

Ska ditt eller dina barn flytta från Orsa kommun och folkbokföras i en annan kommun ska du fylla i en blankett om utflytt.

Anmälan om utflytt , 75.7 kB.

Du kan också söka plats för ditt barn på en friskola i kommunen eller i annan kommun. Det är skolan som avgör om de har plats för ditt barn.

Tänk på att rätten till skolskjuts förändras om du gör ett eget skolval.

Skolskjuts - Orsa kommun

I Orsa har vi en friskola, den finns i Skattungbyn. Skolan är en årskurs F-6 skola. Om du vill att ditt barn ska gå på Skattunge friskola behöver du ansöka om det både i vår e-tjänst och hos dem.

Söka skola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Skattunge friskola Länk till annan webbplats.

För dig utan e-legitimation eller svenskt personnummer, har skyddade uppgifter eller är familjehemsförälder behöver du göra din ansökan på blankett.

Blanketten får du om du kontaktar kontaktcenter.

Skolplikt och rätt till utbildning

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024