Grundskola

Skolans uppdrag är att alla ska uppmuntras till att skaffa och använda kunskaper och värden. Tillsammans med hemmet ska skolan se till att dina barn utvecklas till aktiva, kreativa, duktiga och ansvarskännande personer.

I Sverige har vi skolplikt från det år barnet fyller sex år. För de flesta upphör skolplikten när de slutat nian. Skolplikt innebär både att ditt barn har rätt till utbildning och att du är skyldig att se till att barnet kommer till skolan, om det inte har giltiga skäl att utebli.