Modersmål

Talar ditt barn ett annat språk än svenska? Då kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning.

Fyra barn med många böcker. Foto.

Undervisningen i modersmål är till för att ge barnen en möjlighet att utveckla flerspråkighet. Genom att behärska flera språk kan ditt barn känna sig hemma i fler kulturer, och det stärker barnets självkänsla. Goda kunskaper i modersmålet ger en god grund för fortsatt lärande i andra språk och i all inlärning.

Ditt barn ska ha grundläggande kunskaper i språket för att delta i modersmålsundervisning.

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att kontakta studie- och yrkesvägledaren eller rektorn på din skola eller använder blanketten Ansök om modersmålsundervisning. Om du har rätt till modersmålsundervisning anmäler din skola dig till undervisningen.

Elever i årskurs 1 och upp till årskurs 8 som under pågående läsår deltar i modersmålsundervisning behöver inte ansöka på nytt inför nästa år.

Ansök om modersmålsundervisning , 493 kB.

Ditt barn får betyg i modersmål precis som i andra ämnen.

I årskurs F-5 får eleven ett skriftligt omdöme, i årskurs 6-9 får eleven ett betyg. På gymnasiet får studenten betyg efter varje gymnasiekurs.

Särskild prövning
I årskurs 9 finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Det innebär att eleven genom muntligt och skriftligt prov kan få betyg på hela kursen på en gång.

Modersmålet är det språk ditt barn har med sig från hemmet.

För att ditt barn ska få modersmålsundervisning gäller det här:

  • En eller båda vårdnadshavarna (till exempel mamma eller pappa) ska ha ett annat modersmål än svenska.
  • Modersmålet ska vara ditt barns dagliga språk i hemmet.
  • Ditt barn ska kunna språket på ett grundläggande sätt.
  • Ditt barn och du vill ha undervisning i modersmålet.

För att kommunen ska kunna ordna undervisning i modersmål behövs det minst fem elever i gruppen. Kommunen måste också hitta en lämplig lärare.

För de nationella minoritetsspråken gäller inte begränsningen om fem elever. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Adoptivbarn har också rätt till modersmålsundervisning om de talar det språk som talas i landet de kommer ifrån. Då behöver ni inte tala det språket i hemmet.

Undervisningen i modersmål kan ligga på elevens val, på håltimme eller efter skolans slut. Ibland får eleven skjuts till och från en annan skola.

Du ansöker om modersmålsundervisning för ditt barn hos rektorn.

Elever i årskurs 1 och upp till årskurs 8 som under pågående läsår deltar i modersmålsundervisning behöver inte ansöka på nytt inför nästa år.

Om eleven slutar
Om ditt barn har börjat i modersmålsundervisning är deltagandet obligatoriskt. De måste alltså gå på lektionerna. Om du vill avsluta ditt barns undervisning ska du lämna in en blankett undertecknad av vårdnadshavare till din skolexpedition.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024