Studie- och yrkesvägledning

Du har din framtid i din egen hand. Det kan kännas både roligt och väldigt jobbigt ibland. Därför finns studie- och yrkesvägledaren till din hjälp.

Elever har klätt ut sig till olika yrkesgrupper, en kock, en snickare, en kirurg med flera. Foto.

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp och tips om var du kan hitta information och kunskap om utbildningar och arbeten som kan vara intressanta för dig. Du får hjälp med att fundera på vad det är du verkligen vill göra i framtiden så att du fattar rätt beslut om dina fortsatta studier och din väg in i arbetslivet.

Det här ska studie- och yrkesvägledaren hjälpa till med:

  • informera och vägleda eleverna, från årskurs 1 till och med årskurs 9, inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder. Studie- och yrkesvägledning delas upp i vid och snäv vägledning. Med vid vägledning menas information i grupp, undervisning i väljande, studiebesök, aktiviteter, gymnasiebesök. Snäv vägledning fokuserar på den enskilda eleven i så kallade vägledningssamtal, både enskilt och i mindre grupp.
  • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.
  • medverka till att elevernas studie- och yrkesval kan ske utifrån personliga intressen och förutsättningar, som är grundade i saklig information om studie- och arbetslivets kvalifikationskrav samt fakta om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.
  • bidra till att eleverna lär sig att kritiskt granska information.
  • se till att alla elever får aktuell, tillförlitlig och tillgänglig information om de kurser och utbildningar som finns inom gymnasieskolan, övriga utbildningsvägar och om val inom den obligatoriska skolan som kan ha betydelse för möjligheten till vidare studier.
  • i mån av behov medverka vid elevvårds- personal- och arbetskonferenser.
  • fortlöpande informera övrig personal om nyheter och aktuella förändringar inom verksamhetsområdet.
Senast uppdaterad: 15 mars 2024