PRAO, praktik i skolan

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och den gör eleven under högstadiet från och med årskurs 8.

Fyra elever är ute på prao. En snickare, en läkare, en kock och en administratör. Foto.

Praon är oftast den allra första gången en elev är ute på en arbetsplats på egen hand och syftet är att ge eleven kunskaper om arbetslivet i stort.

Prao är obligatoriskt och ingår i läroplanen och är skolans/huvudmannens ansvar. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval, enligt Skollagen kap 10 § 8 a.

För att få göra praktik på en arbetsplats måste skolan ha godkänt arbetsplatsen och upprättat ett praokontrakt. Skolan har en prao-bank med godkända arbetsplatser. Men om du som vårdnadshavare eller eleven själv hittar en egen praoplats går det bra att göra praktiken där, under förutsättning att kontrakt upprättas.

Orsaskolan har två veckors PRAO, en vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024