Anpassad grundskola

Om ditt barn inte klarar av grundskolan beroende på en intellektuell funktionsnedsättning eller annan skada kan anpassad grundskola vara ett alternativ.

Glad flicka och pojke. Foto.

Anpassad grundskola ska ge ditt barn möjligheter att delta aktivt i samhällslivet. Anpassad grundskolan har en egen läroplan som ska hjälpa till att nå det målet.

Orsa kommun har inte en egen anpassad grundskola utan samverkar med Mora kommun om det blir aktuellt med en sådan skolplacering.

Innan ditt barn erbjuds anpassad grundskola görs en ordentlig utredning. Du ska som vårdnadshavare vara delaktig i den utredningen. Utredningen ska titta på om skolan gjort alla anpassningar de kan för att eleven ska klara utbildningen. Det görs också en psykologisk utredning för att ta reda på ditt barns intellektuella förmåga. Utredningen tittar också på om det finns medicinska orsaker till barnets svårigheter och en social utredning tittar på om det finns andra faktorer i barnets liv som kan påverka möjligheterna att klara skolarbetet.

En integrerad elev i grundskolan har rätt till att dels erbjudas en undervisning enligt den anpassade grundskolans kursplaner och dels att undervisningen ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024