Betyg och bedömning

Som elev i grundskolan får du betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får du ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget du söker vidare till gymnasieskolan.

Betygsskalan har sex steg, från A, B, C, D, E och F (som är ett icke godkänt betyg).

Betyget talar om vilka kunskaper du tagit till dig jämfört med vad undervisningen innehållit. Alla elever ska få flera chanser att på olika sätt visa sina kunskaper.

Har du fler frågor kring betyg och bedömning prata med rektor eller undervisande lärare.

Utvecklingssamtalen är grunden för den individuella utvecklingsplanen, IUP, som ditt barn ska ha i de klasser där det inte får betyg (från första klass till årskurs 6).

I planen ska läraren ange vad som behöver göras för att ditt barn ska nå målen med sin skolgång och utvecklas så långt det är möjligt.

Planen ska hjälpa dig, ditt barn och skolan att lyckas. Det är också ett hjälpmedel om ditt barn till exempel byter lärare under skolgången.

Genom utvecklingssamtalet ska du som vårdnadshavare och ditt barn ha inflytande över utvecklingsplanen.

Läraren ska löpande informera dig som vårdnadshavare om hur det går i skolan. Minst en gång varje termin ska du och ditt barn tillsammans med läraren träffas och ha ett utvecklingssamtal. Då ska ni prata om hur det går för barnet och vad som behövs för att gå vidare och lära sig ännu mer.

Samtalen handlar både om hur barnet mår och trivs, men också om vad barnet lärt sig och om barnet behöver något stöd eller mer utmanade uppgifter.

I årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov. Syftet med de nationella proven är att vi ska få en så nationell rättvis och likvärdig betygssättning av elevernas kunskaper.

I årskurs 3 är syftet att stödja bedömningen av uppnådda kunskaper. De nationella proven är obligatoriska.

Du har rätt att få ut en kopia på ditt betyg eller ett utdrag ur betygskatalogen om det finns i kommunarkivet (finns ej för innevarande år).

Om ditt originalbetyg försvunnit kan du beställa ett nytt betyg från kommunarkivet.

Betyg från kommunal vuxenutbildning och SFI finns för 2011 och framåt hos Mora Gymnasium. Länk till annan webbplats.

Betyget avser * (obligatorisk)
Betyget avserJag har slutfört min utbildning * (obligatorisk)
Jag har slutfört min utbildning
Leveranssätt * (obligatorisk)
LeveranssättMina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifterVerifiera din identitet * (obligatorisk)
Senast uppdaterad: 15 april 2024