Förskoleklass

Förskoleklassen är till för att ge en mjukare övergång mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen ska på ett naturligt och tryggt sätt förbereda ditt barn för de fortsatta studierna.

Glada skolbarn i klassrum. Foto.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för barn bosatta i Sverige. Det innebär att vi har skolplikt från det år barnen fyller sex år.

Det är ditt barn som är viktigast. Barn utvecklas olika snabbt i de här åldrarna. Det kan vara så att ditt barn börjar förskoleklassen ett år senare. Det kan också vara så att ditt barn kan börja direkt i första klass och hoppa över förskoleklass. Det är rektor och skolchef som tillsammans med dig som vårdnadshavare tar det beslutet.

Det år ditt barn fyller 6 år skickas under vintern en kallelse hem i brevlådan där det står vilken skola ditt barn erbjuds plats på (vilken skola det är beror på var man bor). Där finns också information om hur du går till väga om du vill att ditt barn ska få plats på en annan skola än den ni blivit kallad till.

För barn som har plats i förskolan övergår förskoleplatsen automatiskt till en fritidsplats per den 1/8 (detta datum är ett fiktivt datum som vi använder i våra system då vi flyttar över samtliga förskolebarn till förskoleklass och fritids, i verkligheten kanske ditt barn börjar ett annat datum).

Om ditt barn inte kommer gå på fritids före och/eller efter skolan, måste förskoleplatsen sägas upp.

Säg upp förskoleplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 september 2023