Förskoleklass

Förskoleklassen är till för att ge en mjukare övergång mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen ska på ett naturligt och tryggt sätt förbereda ditt barn för de fortsatta studierna.

Glada skolbarn i klassrum. Foto.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för barn bosatta i Sverige. Det innebär att vi har skolplikt från det år barnen fyller sex år.

Det är ditt barn som är viktigast. Barn utvecklas olika snabbt i de här åldrarna. Det kan vara så att ditt barn börjar förskoleklassen ett år senare. Det kan också vara så att ditt barn kan börja direkt i första klass och hoppa över förskoleklass. Det är rektor och skolchef som tillsammans med dig som vårdnadshavare tar det beslutet.

Året innan ditt barn ska börja förskoleklass kommer vi att informera dig om hur du söker förskoleklass.

  • Du som har barn i kommunal förskola får informationen i lärplattformen Meitner.
  • Du som inte har plats på förskola får information per brev.

Om ditt barn har skyddad identitet kan du kontakta oss.

Förskola till fritids

Förskoleplatsen avslutas automatiskt 31 juli. Om du vill avsluta den tidigare ska du säga upp den.

Säg upp förskoleplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om ditt barn behöver fritids ska du ansöka om fritids.

Ansök om fritids (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024