Utflykter

Ibland gör skolan skolresor och liknande aktiviteter. I allmänhet är dessa avgiftsfria. I enstaka fall får det förekomma kostnader för sådana aktiviteter. Det måste då vara frivilligt att delta och avgiften får inte vara högre än den faktiska kostnaden för aktiviteten.

Elever på utflykt. De sitter i en trapp vid en å. Alla har färgglada ryggsäckar på sig.

Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.

Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det när man planerar aktiviteter.

Senast uppdaterad: 19 februari 2019