Kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med bygget av Slipstenen

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen att gå vidare med bygget av det särskilda boendet Slipstenen på Storgärdet. Arbetet med fortsatt projektering av Slipsten fortsätter nu och kommunen kommer att ta fram en visningslägenhet för att säkra att lägenheterna i Slipstenen byggs på rätt sätt.

Äldre kvinna i rullstol, personal lägger handen på kvinnans axel. Foto.

I februari i år beslutade kommunfullmäktige att återremittera, alltså skicka tillbaka ärendet om nytt särskilt boendet i Orsa, för ytterligare utredning och behandling innan beslut. Anledningen var att Offentliga hus, ägare till Orsagården, kontaktat kommunen och meddelat intresse för att bygga ut Orsagården till nytt särskilt boende. Offentliga hus fick en möjlighet att komma med ett alternativt förslag till det redan planerade boendet Slipstenen som kommunen planerar att bygga på Storgärdet. Kommunens arbetsgrupp bedömde att ombyggnationen av Orsagården skulle innebära en lika hög, eller till och med högre årlig driftskostnad som bygget av det planerade boendet Slipstenen på Storgärdet, men ändå inte leva upp till kommunens krav. Läs mer om arbetsgruppens bedömning här

Beslut om att bygga Slipstenen

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen att gå vidare med att bygga det särskilda boendet Slipstenen på Storgärdet enligt uppdaterat beslutsunderlag och att kommunstyrelsen får fatta beslut om att sätta igång bygget efter en genomförd upphandling av byggentreprenör.

– Ett historiskt och viktigt beslut som innebär att vi nu kan gå vidare med att bygga det bästa äldreboendet för våra äldre och samtidigt få till en bra arbetsmiljö för medarbetarna, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C)

– Beslutet att bygga särskilda boendet Slipstenen är ett steg som tillsammans med trygghetsboenden kommer att innebära bra boende och omsorg för våra äldre. Slipstenen är välplanerat och kommer att utveckla äldreomsorgen i kommunen med en god arbetsmiljö för personalen, säger kommunstyrelsens 2:e ordförande Magnus Bjurman (S).

KD, M, SD och V reserverade sig mot beslutet och yrkade på återremittering av ärendet för att ta ett omtag av hela ärendet om särskilt boende. Det innebär att 22 ledamöter röstade för att bygga Slipstenen och 8 ledamöter röstade för återremittering.

V och KD yrkade också på att kommunen skulle utreda om boendet skulle drivas som kooperativ hyresrätt.

Vad händer nu?

 • En visningslägenhet planeras att byggas i centrala Orsa
  Visningslägenheten kommer att vara en fullskalig modell som byggs efter verksamheternas önskemål. Medarbetare kommer att få besöka visningslägenheten och komma med synpunkter. Tanken är att säkerställa att lägenheten blir så bra som möjligt för den boende och för personalen. Visningslägenheten kommer förhoppningsvis var klar innan sommaren, platsen är ännu inte beslutad. Även allmänheten kommer att kunna besöka visningslägenheten.
 • Projekteringen fortsätter
  En arkitekt har gjort planhandlingar och ritningar utifrån kommunens ramprogram (kommunens kravlista på boendet) och nu ska verksamheterna granska ritningarna och bedöma om de fungerar som man tänkt. Det kan handla om att gå igenom alla olika moment under en arbetsdag för att se att alla behov uppfylls i de planerade lokalerna. Här förs en dialog med medarbetare, chefer och pensionärsorganisationer.
 • Upphandling av byggentreprenör
  När granskningen av planhandlingar/ritningar är gjord sammanställer Orsalokaler (OLAB) ett underlag utifrån detta för att upphandla en byggentreprenör. Planen är att det ska göras under hösten. Vid en upphandling får vi den verkliga byggkostnaden för Slipstenen, än så länge är alla siffror tidiga kalkyler.
 • Detaljplanearbetet pågår
  Detaljplanearbetet pågår. Länsstyrelsen har gett ett positivt besked om att marken vid Slipstenen inte behöver höjas för att klara höga vattenflöden vid översvämning om området istället skyddas med en vall. OLAB tittar på en lösning för att eventuellt bygga en vall mot Moravägen för att se till att byggnaden och områden omkring Slipstenen kan klara en stor översvämning.
 • Ansökan om bygglov
  Efter sommaren planerar OLAB att lämna in handlingar för att söka bygglov för Slipstenen.
Senast uppdaterad: 21 april 2021