Orsa kommun antar deklarationen för en stark demokrati

Som en del i demokrativeckan i Dalarna skrivs det nationella initiativet Deklaration för en stark demokrati under av Länsstyrelsen i Dalarnas län och några av länets aktörer såsom Orsa kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C) skriver under deklaration för en stark demokrati. Foto.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C) skriver under Deklaration för en stark demokrati

De aktörer som antar deklarationen Länk till annan webbplats. åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen. Varje aktör gör därför egna åtaganden för att stärka demokratin.

- Orsas åtaganden och vårt arbete med demokratin är i självklar samklang med visionen Orsa 2050, säger Henrik Göthberg, verksamhetsområdeschef service och utveckling.

I Orsa har vi valt följande åtaganden:

Visionspeng

Orsa kommun kommer att införa en Visionspeng som är en summa pengar som ställs till förfogande för invånare och föreningar för att kunna genomföra idéer som strävar mot Orsa kommuns Vision Orsa 2050. Summan avsätts för nya förslag varje år. Vi vill med  detta arbetssätt engagera Orsas invånare till att bidra med aktiviteter i riktning med vår nya vision. Vi ser detta som ett demokratiskt sätt att bygga ett samhälle som beskrivs i visionen som invånare har varit med om att ta fram.

Invånardialoger

Kommunikation och dialog är viktiga delar i vår vision Orsa 2050. I visionen sår det att vi ska ha Sveriges bästa invånardialog. Därför inleder kommunen nya former av invånardialoger under våren 2021. Temat för dialogerna under 2021 blir energiomställning och ungdomsperspektiv. Syftet med invånardialogerna är att skapa förutsättningar för samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare där ny kunskap kan växa fram. Denna kunskap ska sedan konkretiseras och sättas i förhållande till våra lokala förutsättningar i Orsa. Det som kommer fram i invånardialogerna ska också återkopplas till verksamheter och politiker för att skapa bra beslutsunderlag.

Vi kommer också att uppmärksamma och dela inlägg om demokratins 100-årsjubileum på vår webbplats och i sociala kanaler. Vi kommer att även att visa vårt arbete med invånardialoger på liknande sätt.

Utbildning invånardialoger

För att lyckas med att ha Sveriges bästa invånardialoger som det står i Orsa kommuns nya vision Orsa 2050 måste vi utbilda medarbetare och politiker i modellen för invånardialog som vi nu tar fram med Regions Dalarnas hjälp. Vi måste vara bra på dialog i de stora frågorna med större grupper och till våra enkla mindre dialoger på tu man hand som vi dagligen har med Orsas invånare. Detta måste vi träna på för att kunna utveckla demokratin.

Vad är Deklarationen för en stark demokrati?

Deklaration för en stark demokrati syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Läs mer om deklarationen på webbplatsen vår demokrati:

Om deklarationen (vardemokrati.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 juni 2021