Orsa 2050 - kom så åker vi!

I en ovanlig satsning att få fler att engagera sig i kommunens pågående visionsarbete öronmärker kommunen nu pengar som vem som helst kan söka. Det finns 200 000 kronor avsatta och vi kallar det Visionspeng.

Det spelar ingen roll om du är fem, femtio eller hundrafem år. Ett bra samhälle utvecklas hela tiden, och det är våra olika sätt att tänka som skapar förutsättningar för att hitta oväntade vägar framåt.

Så har du en idé som du vill förverkliga för att göra Orsa bättre? Då har du chansen att söka pengar för att själv genomföra den. Alla som vill får komma med förslag, ju fler desto bättre. Kravet är att ditt förslag passar ihop med Vision Orsa 2050 och övriga kriterier. Ett eller flera förslag får dela på 200 000 kronor. E-tjänsten är öppen för ansökningar 1-30 september.

12 glödlampor med olika idéer i. Illustration.

Så här skulle det kunna se ut! Kläck en egen idé och koppla den till visionen. Skicka in din ansökan via vår nya e-tjänst och du har chansen att få ta del av Visionspengen.

- Nu vill vi ta vara på era kloka tankar och idéer för att utveckla Orsa i visionens riktning. Vi hoppas många Orsabor vill hjälpa oss att utveckla samhället, säger Henrik Göthberg, chef för service och utveckling, om nya satsningen med en Visionspeng.

Detta är Visionspengen


Det finns 200 000 kronor/år i tre år avsatta för att utveckla Orsa. Alla med ett förslag kan ansöka. Kraven är att förslaget passar ihop med Vision Orsa 2050 och förslaget följer de övriga kriterierna för Visionspengen. Pengarna kommer att fördelas till de förslag som får flest röster från Orsaborna via kommunens hemsida. E-tjänsten öppnar för ansökningar 1 september. Vill du veta mer eller har du frågor? Läs mer på orsa.se/vision2050

Senast uppdaterad: 6 juli 2021