Orsa kommun deltar i Krisberedskapsveckan

Nu är det dags för den årliga Krisberedskapsveckan. Kampanjen som pågår 27 september – 3 oktober ska stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Årets kampanj lyfter särskilt vikten av att värna vårt öppna samhälle. 

Krislåda med diverse livsmedel. Två händer plockar ur två Ramlösaflaskor. Foto.

Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsamman ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Årets tema: Demokrati

I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Kampanjen fokuserar på Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara dessa skyddsvärden genom våra vardagshandlingar – för vi är alla en del av Sveriges beredskap.

Pandemin har synliggjort människors vilja att bidra

Under pandemin har många människor bidragit till en minskad smittspridning genom ansvarsfulla vardagsgärningar. MSB:s undersökning Hemberedskap 2021, som genomfördes i februari i år, visar att 74 procent tycker att individen har ett stort eget ansvar vid kriser. 58 procent kan tänka sig att dela med sig i ganska eller mycket stor utsträckning av sin hemberedskap under en kris och 56 procent uppger att de har eller tänker stärka sin hemberedskap.

- Ett grundläggande mål för Krisberedskapsveckan är att fler människor ska stärka den egna beredskapen för att bättre klara kriser och ytterst krig. Förberedda människor gör att samhället som helhet klarar svåra påfrestningar bättre, säger Linda Björck-Jansson, beredskaps- och säkerhetssamordnare.

Nationella aktiviteter

Utöver annonsering och kampanjfilmer kommer MSB inleda veckan med en tankeväckande webbsändning: ”Så är du en del av Sveriges beredskap”. Sändningen riktar sig till allmänheten och tar upp hur vardagsgärningar stärker hela landets motståndskraft. Den publiceras måndagen den 27 september på MSB:s YouTube-kanal.  Länk till annan webbplats.

Du kan också se ett av Länsstyrelsens poddavsnitt Länk till annan webbplats. som handlar om elavbrott där vår beredskaps- och säkerhetsamordnare och Brandkåren Norra Dalarna berättar hur du kan förbereda dig själv.

Aktiviteter i Orsa kommun

Under kampanjveckan kommer det att finnas ett bord uppdukat på biblioteket med utvalda böcker i ämnet krisberedskap, demokrati och vad du kan göra själv för att vara rustad inför en kris.

Tips! Följ Orsa kommun på Facebook Länk till annan webbplats. där vi delar krisrelaterade inlägg under veckan.

Läs mer om krisberedskap på vår webbplats

Mer information

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som i år genomförs för femte året i rad. Bland de som deltar och ordnar lokala aktiviteter runt om i landet finns många kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer liksom näringsliv och civilsamhälle.

Länk till undersökningen Hemberedskap 2021 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 september 2021