Barns och ungas påverkan av coronapandemin

I maj 2021 genomfördes en enkätundersökning i årskurs 4–9 i Mora och Orsa samt på Mora gymnasium. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur barn och unga hittills har påverkats av coronapandemin och vad de anser om de åtgärder som vidtagits i kommunerna, i regionen och i landet.

Ungdomar fyller i en undersökning. Solen skiner och några har solglasögon på sig. Foto.

- Det finns statistik för vuxna i våra kommuner och vi ville komplettera den så vi kan se på vilket sätt barn och unga påverkats av pandemin jämfört med vuxna. På detta sätt får vi mer kunskap om hur barn och unga upplever sin livssituation under pandemin och se vilka möjligheter som finns att förbättra livsvillkoren för dem både nu och i framtiden, säger Christina Nordmark, ungdomsstrateg i Orsa kommun.

Jämfört med vuxna ser vi bland annat stora skillnader i var man vänder sig för att söka information under pandemin. Vuxna använder till största del lokal- och rikstäckande media, medan barn och unga i mycket högre utsträckning får information från familj, släkt och vänner samt från skolan och sociala medier. Resultatet visar också att unga på gymnasiet är den åldersgrupp som upplever störst negativ påverkan av pandemin, men även de i årskurs 4–9 har påverkats inom många livsområden. För både barn och unga är oron över att andra ska bli sjuka betydligt högre än oron för att själv bli sjuk.

- Pandemin har påverkat barns och ungas liv inom många livsområden, och fritiden är det område som har påverkats mest negativt i alla åldersgrupper. Men det finns ljuspunkter som också är viktiga att ta fasta på. Även om många barn och unga upplever en försämring i sin livssituation så finns det också de som upplever att olika delar av livet har blivit bättre under pandemin säger Lina Pettersson, ungdomsstrateg i Mora kommun.

Undersökningen är en samverkan mellan Mora och Orsa kommun, men resultatet presenteras kommunvis i varsin rapport. Gymnasiets resultat har däremot inte delats upp utan presenteras i sin helhet i båda rapporterna. Delar av underlaget kommer också att följas upp och analyseras i samband med att ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs bland unga i Dalarna, 13–19 år, hösten 2021.

Lina Pettersson
Ungdomsstrateg Mora kommun

Christina Nordmark
Ungdomsstrateg Orsa kommun

Läs hela undersökningen , 291 kB.

Senast uppdaterad: 30 september 2021