Visningslägenhet för Slipstenen står nu klar för besökare

Arbetet med Orsas nya särskilda boende Slipstenen fortsätter och nu står en visningslägenhet klar att besöka. Visningslägenheten är en fullskalig modell av en av boendets lägenheter och har byggts utifrån verksamhetens önskemål.

Tre män sitter i visningslägenheten för det nya särskilda boendet Slipstenen. Foto.

Slipstenens visningslägenhet. Från vänster Patrik Andersson, driftansvarig, Christer Käck, fastighetschef och Roland Fållby, VD Orsa Lokaler.

Tidigare i år bestämdes det att en visningslägenhet skulle byggas för att utvärdera hur väl de planerade lägenheterna uppfyller de behov som finns. Visnings-lägenheten står nu redo för att ta emot medarbetare och allmänhet.

Medarbetare och allmänheten kommer få besöka lägenheten och komma med synpunkter för att förbättra slutresultatet. Genom detta blir det möjligt att testa de funktioner som tänkts ut på riktigt för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt, både för de boende och personalen. Allt ifrån höj- och sänkbara möbler till färgval och mått kommer att testas.

Byggdes för att förbättra för de boende

Visningslägenheten är placerad i Orsa Lokalers garage på Lillågatan 2 i Orsa och finns tillgänglig för besökare från och med slutet av november. Exakta tider kommer att publiceras på vår webbplats och annonseras i Orsakompassen.

De synpunkter som lämnas kommer att utvärderas och användas för att förbättra utformningen av lägenheterna ytterligare innan det första spadtaget tas. Ambitionen att bygga ett boende där brukaren står i centrum utan att ge avkall på personalens arbetsmiljö kvarstår.

- Det är viktigt att de boende känner sig hemma och trygga på Slipstenen, säger Orsa Lokalers VD Roland Fållby.

I anslutning till visningslägenheten finns även möjlighet att se planritningar och modeller för det särskilda boendet. Även 3D-bilder som visar planerad interiör och exteriör finns att titta på.

- Det är ganska unikt att bygga upp en visningslägenhet på det här sättet för särskilda boenden. Det är vanligare att göra det under byggen av vanliga lägenheter. Vi ville göra detta för att kunna testa allt på riktigt och se vad som verkligen fungerar och inte, det gör att vi löper mindre risk att behöva göra justeringar senare i projektet och kan få mer konkreta anbud från byggföretagen, fortsätter Roland Fållby.

Vad händer nu?

Tidplanen för bygget av nya särskilda boendet Slipstenen ser ut så här i dagsläget:

  • Projekteringen för byggnaden är i sitt slutskede.
  • Projektering av utemiljön pågår.
  • Det arbetas med de sista detaljerna i detaljplanen, till exempel gällande höjder på vägar.
  • Upphandling av entreprenör startar i början av 2022.
  • Trolig byggstart blir under hösten 2022.
Senast uppdaterad: 8 november 2021