Krisen i Ukraina - så jobbar vi i Orsa kommun

Orsa kommun följer utvecklingen i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Europa. Kommunen har aktiverat sin krisledningsstab.

Grå karta av Europa som visar Ukraina med blått och gult. 

Det som händer i Ukraina är oerhört tragiskt och oroande. Vi ser att många oskyldiga människor kommer att drabbas hårt av den pågående ryska militära offensiven.

Under torsdagen den 3 mars aktiverade kommunen sin krisledningsstab. Staben jobbar med att omvärldsbevaka vad som händer i Ukraina, Ryssland, övriga länder och även vad som sker nationellt och regionalt i Sverige. Krisledningsstaben jobbar till exempel med frågor som ett eventuellt flyktingmottagande, beredskap för brist på varor, IT-störningar, påverkanskampanjer och cyberhot.

Var hittar jag löpande information om hur kommunen jobbar med krisberedskap?

Mer hittar du på sidan Krisberedskap och Rysslands invasion av Ukraina. Där kommer vi löpande att uppdatera kring kommunens arbete i frågan och där hittar du länkar till relevanta myndigheter och aktörer.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022