Krisberedskap och Rysslands invasion av Ukraina

Den här sidan innehåller information om hur Orsa kommun jobbar med krisberedskap. Det gäller framför allt kopplat till situationen i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Europa.

Grå karta av Europa som visar Ukraina med blått och gult. 

Sidan uppdaterades senast

Den här webbsidan uppdaterades senast tisdagen den 7 juni 2022

Kommunen omvärldsbevakar och följer det som händer och samverkar med andra organisationer och myndigheter. Det som händer i Ukraina är oerhört tragiskt och oroande. Vi ser att många oskyldiga människor kommer att drabbas hårt av den pågående ryska militära offensiven.

Orsa kommun har aktiverat sin krisledningsstab. Staben jobbar med:

 • att omvärldsbevaka vad som händer i Ukraina, Ryssland, övriga länder och även vad som sker nationellt och regionalt i Sverige.
 • ett eventuellt flyktingmottagande
 • beredskap för brist på varor
 • IT-störningar, påverkanskampanjer och cyberhot
 • kontinuitetsplaner för att ha rutiner om våra verksamheter påverkas av någon form av kris och störning.


Cirka 6,7 miljoner ukrainare har lämnat landet sedan den ryska invasionen inleddes. De flesta stannar kvar i grannländerna. Cirka 38 800 personer har hittills sökt skydd i Sverige.

Ukrainska medborgare får vistas i Schengenområdet utan visum i 90 dagar, det innebär att ukrainska medborgare som kommer till Sverige kanske inte söker asyl.

Boendeplatser

Situationen är stabil angående boenden och prognosen är att färre personer kommer anvisas till Orsa efter sommaren än vad Migrationsverket tidigare räknat med. Kommunen har inventerat boendeplatser och andra förnödenheter och har god beredskap för att ta hand om de personer som förväntas komma hit.

Skola, jobb och aktiviteter

Skolan i Orsa förbereder också för att eventuellt kunna dra igång en förberedelseklass och arbetsmarknadsenheten (AME) ser över olika aktiviteter för personer som eventuellt skulle kunna komma till Orsa.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns information riktat till personer som kommer från Ukraina om att söka jobb i Sverige (texten på sidan går att översätta till ukrainska och ryska bland annat)
Är du från Ukraina? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats.

På arbetsförmedlingens webbplats finns även information till dig som är arbetsgivare och vill anställa en person från Ukraina.
Att anställa en person från Ukraina - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats.

EU:s massflyktsdirektiv

EU har beslutat att aktivera ett så kallat massflyktsdirektiv. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat landet efter den 24 februari kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Läs mer om detta på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Migrationsverket upphandlar asylboenden för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina, men myndigheten vill främst ha bostäder nära sina egna kontor. I Dalarna finns bara ett kontor i Borlänge, som just nu håller på att avvecklas. Läs mer om boende på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Många känner sig oroliga, frustrerade, arga och uppgivna kring läget i Ukraina. Kommunen får många samtal från människor som vill hjälpa till och göra något. Det visar verkligen styrkan i vårt samhälle och vi vill uppmuntra engagemanget.

Kommunen kommer i nuläget inte samordna några frivilliga engagemang. Några av organisationerna som man kan engagera sig i finns samlade på Volontärbyråns webbplats Länk till annan webbplats.

På vissa ställen i landet har privatpersoner hämtat flyktingar och sedan lämnat personerna och hänvisat till kommunen i fråga. Det är inte det bästa sättet att hjälpa till. Orsa kommun försöker istället vara tillgänglig och hjälpa till att ta emot flyktingar genom samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen. Det gör att vi skapar möjligheter att ordna bra bostäder, skolgång och aktiviteter för de som eventuellt kommer till oss.

Har du tankar kring flyktingmottagande så går det bra att kontakta Sebastijan Fjellborg, chef på Arbetsmarknads- och integrationsenheten på telefonnummer 0250-55 21 27

Vad kan jag som privatperson göra?

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Läs mer vad du kan göra på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kan företag göra?

Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet. Läs mer om detta på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Om ta in djur från Ukraina

Har du frågor om att ta in hundar eller andra djur från Ukraina - läs mer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I krig sprids ofta propaganda från de olika sidorna i konflikten och det kan vara svårt att veta vad som egentligen är sant.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Läs mer om källkritik

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är det du behöver göra för att skydda information så att:

 • den finns när du behöver den (tillgänglighet)
 • du kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
 • att bara behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet)

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser. Läs mer om informationssäkerhet på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Många barn och unga kan känna stor oro kring det som händer i Ukraina.

Barnens rätt i samhället, BRIS, webbplats bris.se Länk till annan webbplats. finns information om hur du pratar med barn och unga om oroligheter och kriser.

Även på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats. finns information om hur du gör för att stötta barn och unga som är oroliga.

Lilla Krisinfo är en sida för barn och unga. Det är en del av Krisinformation.se Länk till annan webbplats. och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.. Undrar du saker om kriget i Ukraina och hur det kan påverka dig? På den här sidan hittar du svar på några vanliga frågor. Länk till annan webbplats.

Trygghetspunkter är utpekade platser dit människor kan vända sig för att få information vid eventuella kriser eller störningar i samhället när våra vanliga kommunikationskanaler inte fungerar.

Om det skulle hända något i Orsa kommun, till exempel ett längre ström-, vatten- eller telefoniavbrott eller en större brand, så har kommunen ansvar för information till de personer som befinner sig inom kommunen.

Vid en trygghetspunkt kan, beroende på typen av händelse och omfattning, besökare få

 • aktuell information om vad som händer och hur du bör agera
 • hjälp med att larma polis, ambulans och räddningstjänst
 • möjlighet att ladda mobiltelefon
 • hänvisning om vart du kan vända dig om du behöver ytterligare hjälp. Det kan handla om enklare sjukvård, dricksvatten och krisstöd.

Trygghetspunkten är bemannad med personal från kommunen som jobbar med samordning, kriskommunikation och logistik.

Här finns Orsa kommuns trygghetspunkter:

 • Kommunhuset
 • Brandstationen
 • Bergetskolan
 • Skattunge friskola

Se var trygghetspunkterna finns på kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Läs mer och se filmen om våra trygghetspunkter. Länk till annan webbplats.

Orsa kommun beslutade den 8 mars 2022 att göra en ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att installera ett utomhusvarningssystem i kommunen, det som brukar kallas Hesa Fredrik.

Hesa Fredrik används för så kallade VMA, viktigt meddelande till allmänheten, för att varna människor om något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa och egendom. VMA skickas även ut på andra sätt, till exempel via radio, TV, SMS och liknande.

Läs mer på MSB:s webbplats om varningssystemet Länk till annan webbplats.

På grund av den pågående ryska invasionen av Ukraina har Orsa kommun fått många frågor om skyddsrum. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som beslutar om behovet av skyddsrum och var i landet som skyddsrum ska vara belägna.

Tanken är inte att skyddsrum ska finnas för hela befolkningen, skyddsrum är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer.

Läs mer om skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Det är fastighetsägare som ansvarar för och underhåller skyddsrummen, det ligger alltså inte i kommunens uppdrag att ha skyddsrum. Kommunen ansvarar bara för de skyddsrum där man är fastighetsägare.

I Orsa kommun finns sex stycken skyddsrum. På MSB:s karta Länk till annan webbplats. kan du se vart dessa är belägna.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024