Här finns Orsas fyra trygghetspunkter

Publicerad: 26 september 2022 Uppdaterad: 30 januari 2023

Till en trygghetspunkt kan du som befinner dig i Orsa kommun vända dig vid en pågående kris eller samhällsstörning när våra vanliga kommunikationskanaler inte fungerar. Här hittar du information om Orsas fyra trygghetspunkter.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj för att höja beredskapen för kriser i samhället. Krisberedskapsveckan infaller 26 september - 2 oktober i år och fokuserar på hemberedskap och livsmedel. I Orsa kommun vill vi också informera om kommunens trygghetspunkter.

Om det skulle hända något i Orsa kommun, till exempel ett längre ström-, vatten- eller telefoniavbrott eller en större brand, så har kommunen ansvar för information till de personer som befinner sig inom kommunen. Om du inte kan få information i våra ordinarie kommunikationskanaler kan du vända dig till en trygghetspunkt.

Här finns Orsa kommuns fyra trygghetspunkter

Beroende på vad som händer kan kommunen aktivera en, några eller alla fyra trygghetspunkterna. Här hittar du Orsas fyra trygghetspunkter:

  • Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa.
  • Brandstationen, Blästgatan 12, Orsa.
  • Bergetskolan, Gillevägen 1, Orsa
  • Skattunge skola, Skattunge kyrkväg 3, Skattungbyn, Orsa
Kommunkartan visar Orsas fyra trygghetspunkter

På kommunkartan kan du ser kommunens fyra trygghetspunkter

Vad kan du som besökare få hjälp med på en trygghetspunkt?

Vid en trygghetspunkt kan du som besökare få hjälp med:

  • att få aktuell information om vad som händer och hur du bör agera
  • att larma polis, ambulans och räddningstjänst
  • att ladda din mobiltelefon
  • hänvisning om vart du kan vända dig om du behöver ytterligare hjälp. Det kan handla om enklare sjukvård, dricksvatten och krisstöd.

Trygghetspunkten är bemannad med personal från kommunen som jobbar med samordning, kriskommunikation och logistik.

Kommunen har det geografiska områdesansvaret vid en inträffad kris. Det innebär att kommunen ska fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet som äldreomsorg, förskola, vatten- och avloppstjänster och räddningstjänst.

Kommunen ska även samordna aktörerna i krishanteringsarbetet, samverka på regional nivå och samordna informationen till invånare och besökare.

Du har ett stort eget ansvar vid en kris och behöver ha en egen beredskap när det gäller mat, värme, vatten och kommunikation. Om du har en hög hemberedskap kan samhället fokusera på dem som behöver hjälpen mest.

Om du får hjälp av kommunen till vardags kommer du att få det även under en kris, men det kan komma att se annorlunda ut och ta längre tid.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023