Tillsammans gör vi Orsa ännu tryggare

Kommunen bedriver det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i samverkan med polisen, räddningstjänsten, lokalt näringsliv och andra aktörer.

Promenadbro över vatten i Orsa.

Orsa kommun och lokalpolisområde Mora har en samverkansöverenskommelse gällande ett gemensamt brottsförebyggande arbete. Syftet är att i samverkan, såväl lång- som kortsiktigt, stärka det lokala brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

För att effektivisera det brottsförebyggande arbetet skapar kommunen och polisen en gemensam lägesbild utifrån nedanstående fokusområden:

  • ordningsstörningar och otrygghet
  • hot och våld
  • extremism och kriminella nätverk
  • ungdomar och skolor
  • alkohol, narkotika, doping och tobak.

En viktig del i arbetet med att skapa en lägesbild är invånardialog.

Hur trygg känner du dig?

För att göra Orsa ännu tryggare vill vi att du som invånare berättar om hur du ser på tryggheten i kommunen. Du är en viktig del för att skapa en gemensam lägesbild.

Träffa kommunen, polisen och räddningstjänsten

Kom och berätta om hur du ser på tryggheten i kommunen och lämna förslag på hur vi tillsammans kan göra Orsa ännu tryggare.

Plats: Utanför biblioteket
Datum: Onsdag 19 oktober
Tid: Klockan 17–19

Har du inte möjlighet att besöka oss kan du hjälpa oss att få en än mer korrekt lägesbild genom att svara på en enkät senast den 26 oktober. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott?

Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster.

Tipsa polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl alltid brott eller förlust

Om det är ett pågående brott, eller en akut situation, ska du alltid ringa 112. Anmäl brott till polisen så snart du kan. En tidig anmälan gör det lättare att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen.

Anmäl brott eller förlust till polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 28 mars 2023