Hur gör vi Orsa ännu tryggare?

För att göra Orsa ännu tryggare fick invånarna i Orsa svara på en enkät med frågor om hur man ser på tryggheten i kommunen. Tillsammans med räddningstjänsten och polisen bjöd också kommunen in till ett möte för samtal om trygghetsskapande åtgärder.

Promenadbro över vatten i Orsa.

Det som främst lyftes fram var önskemål om fler gatlampor i centrum och ute i byarna, mer aktiviteter såsom föräldrar på stan och nattvandrare, fler poliser samt kameraövervakning, både synlig och dold.

Polismyndigheten, lokalpolisområde Mora har tagit del av enkätsvaren från invånardialogen och meddelar att den polisiära närvaron i Orsa är god, och nu har även områdespolisverksamheten kommit i gång inom lokalpolisområdet,
vilket genererar högre polisiär närvaro i kommunerna som ingår i lokalpolisområdet.

– Svaren och responsen från Orsaborna kommer att lyftas på BRÅ, kommunens brottsförebyggande råd, säger Mikael Thalin, kommunalråd i Orsa. Vi jobbar kontinuerligt med dessa frågor, och tillsammans kan vi verkligen göra
Orsa ännu tryggare.

Stort tack till er som fyllde i enkäten och som kom och träffade oss, tack för era synpunkter!

Senast uppdaterad: 23 maj 2023