"Vingar" - breda vägar med plats för snö

Publicerad: 20 december 2022 Uppdaterad: 20 juni 2023

Vissa gator runt om i Orsa har "vingar", vilket är en extra breddning av vägen. Under vintern används denna yta för uppläggning av snö som röjs från vägen. Det gäller till exempel Höglunda, Berget och Krokgatan.

Bil på snöig vinterväg

Bil i ordinarie körfält med utrymmet för snö, "vingarna", till höger.

För att snöröjningen ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att man som fastighetsägare inte använder dessa utrymmen för snön man skottar från sin egen tomt eller gårdsinfart. Tänk också på att inte nyttja "vingarna" som tillfällig parkering eller på annat sätt uppta utrymmet.

Om alla hjälps åt kan vi få vinterväghållningen att fungera på ett bra sätt.

Kontakt oss gärna om ni har frågor kring "vingarna" eller andra funderingar vad gäller snöröjning.

Senast uppdaterad: 20 juni 2023