Snö, halka och sandning

Vi har inför 2022-2023 gjort en ny upphandling för snöröjningen på kommunens vägar och fastigheter som innefattar 2+2år.

En plogbil röjer snö.

Upphandlade entreprenörer för avtalstiden är

  • Norra-, östra- samt Bergetområdet sköts av H.Å. Jemts Gräv i Orsa AB
  • Centrum sköts av Grefs AB
  • Västra och Västeråkerns område samt Orsabostäders områden sköts av Gräv Kåhlén AB
  • Orsa lokalers fastigheter snöröjs av den entreprenör som har området där fastigheten ligger.

Riktlinjer för snöröjning

Kommunens snöröjning påbörjas när det fallit mellan 4 cm och 8 cm snö. Vid pågående snöfall påbörjas snöröjningsturen när snömängden uppgått till 8 cm. Om snöfallet slutat och snömängden uppgår till 4 cm påbörjas snöröjningen.

Vid skolor/förskolor sker normalt ingen snöröjning mellan kl. 6.30 och kl. 18.00, allt för att skydda våra barn. Vid ihållande snöfall under helger kan vissa fastigheter lämnas oröjda fram till tidigt nästkommande vardagsmorgon eller söndagskväll.

Bortforsling av snöhögar prioriteras olika beroende på var dessa finns, i t.ex. gatukorsningar är prioriteten högre än om snöhögen ligger på en öppen yta. Allt med avseende på trafiksäkerhet. Detta kan medföra att vissa snöhögar som inte medför en trafikfara bli liggande under en längre tid.

Sandning sker när behov uppstår. Även om sandning skett kan det vara halt, så var försiktig när ni vistas ute.

Riktlinjer inför vårens väghållning av kommunala vägar

När vintern är slut och våren kommer ligger det en hel del sand och grus på våra vägar. Det kan ta tid innan all sand och grus är borttagen inom kommunen, men ha tålamod, vi kommer. Om det ligger sand och grus på bara vägar kan det innebära att det blir halt att till exempel cykla, så var försiktig.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar när det kommer till snöskottning och sandning. Du får till exempel inte lägga ut snö från din tomt eller gårdsinfart på gatan. Tänk också på att placera sopkärl så att de inte står i vägen för snöplogen. För att underlätta snöröjningen är det bra om ni inte parkerar bilar eller släpvagnar längst med vägen.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte, den farliga snön eller isen måste tas bort. Det ligger också på ditt ansvar att sedan skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

Sandning

Behöver du själv sanda vid din fastighet finns sandlådor uppställda vid ICA och Willys i Orsa, vi fyller på sandlådorna varje onsdag hela vintern. Vi har inte obegränsat med sand, för att det ska räcka till så många som möjligt är det bra om du inte tar mer än max ett par hinkar per hushåll.

Frågor och svar om snöröjning

Upplever du problem med snöröjning och sandning kontrollera först vem som är ansvarig för vägen och vänd dig dit.

Blå väger är kommunala vägar
Röda vägar är statliga vägar (Trafikverket)
Gröna vägar är enskilda vägar (många av dessa sköts av Orsa besparingsskog)

 Vägansvariga i Orsa

Plogbilen kommer, men det är svårt att säga exakt när. Alla gator och vägar ska vara snöröjda inom 12 timmar efter att det slutat snöa. Vid kraftigt snöfall kan detta dock vara svårt att förhålla sig till.

Det gör fastighetsägaren. Som fastighetsägare är det din skyldighet att snarast ta bort snö och is som ställer till problem för fotgängare. Det är också fastighetsägarens ansvar att snabbt sanda eller salta trottoaren vid halka, liksom att sedan sopa upp och ta bort sand från trottoaren.

Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute på gatan. På de ställen där kommunen är fastighetsägare är detta alltså kommunens ansvar, annars inte.

Fastighetsägaren. Det är inte kommunens uppgift att skotta framför brevlådan. Både brevlådor och sopkärl ska placeras så de inte står i vägen för plogbilen. För att säkerställa att postbilen kan komma fram är det viktigt att du skottar framför och vid sidorna av din brevlåda.

Vart vänder jag mig om min brevlåda, eller något annat vid min tomt, skadas av snöplogen? Om det är en kommunal väg vänder du dig till Orsa kommun för att få hjälp med ersättning. Om vägen inte är kommunal hänvisar vi dig till den som förvaltar vägen.

Plogbilen ska inte lämna stora snövallar framför din infart. En liten snövall kan dock förekomma men det ska gå att ta sig in och ut med bil. Om du upplever att detta inte sköts, fotografera och ta kontakt med den som förvaltar vägen.

Om det står många bilar parkerade på gatorna blir det mycket svårare att ploga. Det bästa är om du kan parkera där det redan är plogat. Om det inte går är det viktigt att du åtminstone är noga med att följa de parkeringsregler som gäller där din bil står.

Se också efter om det satts upp några skyltar med tillfälliga parkeringsregler, just för att förenkla snöröjningen. Insnöade bilar som inte följer parkeringsreglerna kan i värsta fall bogseras bort enligt lagen om flyttning av fordon.

Det gör du som fastighetsägare, det är ditt ansvar att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa ned från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte, den farliga snön eller isen måste tas bort så fort som möjligt. Det ligger också på ditt ansvar att sedan skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

Bor du in en hyresfastighet så tar du kontakt med din fastighetsägare.

De kommunala gatorna i Orsa kommun saltas inte. Gator, gång- och cykelvägar samt branta backar, trappor, med mera, sandas vid behov.

Senast uppdaterad: 18 september 2023