Snö, halka och sandning

Vår senaste upphandling om snöröjning i Orsa kommun gjordes 2017 och innefattar 3+1+1 år. Vi är nu inne på vårt sista år innan vi gör en ny upphandling. Orsa kommuns egna personal sköter snöröjningen på kommunens gång- och cykelvägar.

Snöplog skottar snö i oväder

Upphandlade entreprenörer vintern 2021/2022

  • Norra, östra samt södra området sköts av H.Å. Jemts Gräv i Orsa AB
  • Centrum sköts av Grefs väghyvling AB
  • Skattungbyn sköts av JWS Skogsdikning
  • Västra området samt Orsa bostäders område sköts av Grävkåhlén AB
  • Gång- och cykelvägar sköts av kommunens egen personal.

Riktlinjer för snöröjning
Snöröjning påbörjas vid en snömängd av 5 till 10 cm beroende på snöns konsistens. I kommunen har vi ett antal prioriterade vägar som måste snöröjas tätare än andra vägar. Det kan bero på att det är kraftiga lutningar på vägarna eller att vägarna (så kallade matarvägar) bedöms vara viktiga att vara väl underhållna för att underlätta trafikeringen ut på det större vägnätet eller till skolor/förskolor.

Vid skolor/förskolor sker normalt ingen snöröjning mellan 06:30 och 18:00 allt för att skydda våra barn. Vid ihållande snöfall under helger kan vissa fastigheter lämnas oröjda fram till tidigt nästkommande vardagsmorgon eller söndagskväll.

Bortforsling av snövallar prioriteras olika beroende på var dessa finns, i gatukorsningar är prioriteten högre med avseende på trafiksäkerheten, detta kan medföra att andra snövallar som inte medför en trafikfara kan bli liggande under längre tid.

Sandning sker när behov uppstår. Även om sandning skett kan det vara halt, så var försiktig när ni vistas ute. Gång- och cykelbanor, parkeringar och övriga områden där gående vistas prioriteras före bilvägar.

Riktlinjer för vårväghållning av kommunala vägar
När vintern är slut och våren kommer ligger det en hel del sand/grus på våra vägar. Det kan ta tid innan all sand/grus är borttagen inom kommunen, ha tålamod vi kommer. Om det ligger sand/grus på de bara vägarna kan det innebära att det blir halt att till exempel cykla, så var försiktig.

Ditt ansvar som fastighetsägare
Som fastighetsägare har du ett eget ansvar när det kommer till snöskottning och sandning. Du får till exempel inte skyffla ut snö från din tomt eller gårdsinfart på gatan. Tänk också på att placera sopkärl och postlådor så att de inte står i vägen för snöplogen. För att underlätta snöröjningen är det bra om ni inte parkerar bilar/släpvagnar längst med vägen.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte; den farliga snön eller isen måste tas bort. Det ligger också på ditt ansvar att sedan skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

Skotta och sanda alltid utanför din egendom så att människor inte halkar. Även det är ditt ansvar som fastighetsägare.

Sandning
När vägar och gator ska sandas prioriterar vi i första hand gång- och cykelvägar.

Behöver du själv sanda vid din egendom finns sandlådor uppsatta vid ICA och Willys i Orsa kommun. Vi har inte obegränsat med sand, så för att detta ska räcka till så många som möjligt är det bra om du inte tar mer än vad du behöver.

Frågor och svar om snöröjning
Upplever du problem inom snöröjning och sandning kontrollera först vem som är ansvarig för vägen:

 Vägansvariga i Orsa

Plogbilen kommer, men det är svårt att säga exakt när. Alla gator och vägar ska vara snöröjda inom 12 timmar efter att det slutat snöa. Vid kraftigt snöfall kan detta dock vara svårt att förhålla sig till.

Det gör fastighetsägaren. Som fastighetsägare är det din skyldighet att snarast ta bort snö och is som ställer till problem för fotgängare. Det är också fastighetsägarens ansvar att snabbt sanda eller salta trottoaren vid halka, liksom att sedan sopa upp och ta bort sand från trottoaren.

Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute på gatan. På de ställen där kommunen är fastighetsägare är detta alltså kommunens ansvar, annars inte.

Fastighetsägaren. Det är inte kommunens uppgift att skotta framför brevlådan. Både brevlådor och sopkärl ska placeras så de inte står i vägen för plogbilen. För att säkerställa att postbilen kan komma fram är det viktigt att du skottar framför och vid sidorna av din brevlåda.

Vart vänder jag mig om min brevlåda, eller något annat vid min tomt, skadas av snöplogen? Om det är en kommunal väg vänder du dig till Orsa kommun för att få hjälp med ersättning. Om vägen inte är kommunal hänvisar vi dig till den som förvaltar vägen.

Plogbilen ska inte lämna stora snövallar framför din infart. En liten snövall kan dock förekomma men det ska gå att ta sig in och ut med bil. Om du upplever att detta inte sköts, fotografera och ta kontakt med den som förvaltar vägen.

Om det står många bilar parkerade på gatorna blir det mycket svårare att ploga. Det bästa är om du kan parkera där det redan är plogat. Om det inte går är det viktigt att du åtminstone är noga med att följa de parkeringsregler som gäller där din bil står.

Se också efter om det satts upp några skyltar med tillfälliga parkeringsregler, just för att förenkla snöröjningen. Insnöade bilar som inte följer parkeringsreglerna kan i värsta fall bogseras bort enligt lagen om flyttning av fordon.

Det gör du som fastighetsägare, det är ditt ansvar att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa ned från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte, den farliga snön eller isen måste tas bort så fort som möjligt. Det ligger också på ditt ansvar att sedan skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

De kommunala gatorna i Orsa kommun saltas inte. Gator, gång- och cykelvägar samt branta backar, trappor, med mera, sandas vid behov.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021