Nya ledamöter valda till kommunens olika utskott

Publicerad: 18 januari 2023 Uppdaterad: 7 augusti 2023

Under kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari valdes vilka ledamöter som ska sitta i de olika utskotten i Orsa kommun.

Mikael Thalin och Magnus Bjurman utanför kommunhuset i Orsa

Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S).

Orsa kommun har en kommunstyrelse och samverkar i flera gemensamma nämnder. Under kommunstyrelsen finns fyra utskott som bereder ärenden och hanterar frågor inom verksamheterna lärande, omsorg, samhälle samt service och utveckling (strategi).

Kommunstyrelsen

Mikael Thalin (C), Ordförande
Magnus Bjurman (S), 1:e vice ordförande
Joakim Larsson (M), 2:e vice ordförande och oppositionsföreträdare

Utskottet för lärande

Susann Lindblad (C), ordförande
Elisabet Setterlund Alvarsson (M), vice ordförande

Övriga ledamöter
Anna Pers (C), Gunilla Elings Friberg (S). Marc Ersson (SD)

Utskottet för omsorg

Håkan Yngström (C), ordförande
Bengt-Åke Svahn (KD), vice ordförande

Övriga ledamöter
Carina Konradsson (C), Hans-Göran Olsson (S), Gunilla Frelin (M)

Utskottet för samhälle

Magnus Bjurman (S), ordförande
Lars-Olov Simu (KD), vice ordförande

Övriga ledamöter
Marcus Laggar (C), Anita Boman Daniels (C), Roger Eriksson (SD)

Utskottet för strategi

Mikael Thalin (C), ordförande
Magnus Bjurman (S) 1:e vice ordförande
Joakim Larsson (M) 2:e vice ordförande

Övriga ledamöter
Fredrik Jansson (C), Marc Ersson (SD)

Gemensamma nämnder

I december 2022 valdes vilka ledamöter från Orsa kommun som ska sitta i de gemensamma nämnderna. Förutom nedanstående nämnder finns det gemensam nämnd för social myndighetsutövning, servicenämnd för IT, och för lön.

Gymnasienämnden

Johan Hed (C), ordförande, Mora kommun
Anders Rosell Länk till annan webbplats. (S) 1:e vice ordförande, Orsa kommun
Henrik Skottheim (C) 2:e vice, Älvdalens kommun

Övriga ledamöter från Orsa
Anna Pers (C), Thomas Wahlberg (M)

Miljö- och byggnadsnämnden

Joakim Linder (MOP), ordförande, Mora kommun
Per-Erik Wiik (C) 1:e vice ordförande, Orsa kommun
Peter Helander (C) 2:e vice ordförande, Mora kommun

Övriga ledamöter från Orsa
Mikael Johansson (C), Pia Ström (S), Roine Andersson (SD), Malin Sundin (KD)

Senast uppdaterad: 7 augusti 2023