Kommunstyrelsen säger ja till att gå vidare med byggplanerna för nytt särskilt boende i Orsa

Publicerad: 6 juli 2023 Uppdaterad: 7 juli 2023

På kommunstyrelsens möte i dag beslutades att föreslå kommunfullmäktige att på tisdag ta beslut om att Orsa Lokaler får sätta i gång med projektet att bygga Orsas nya särskilda boende Slipstenen.

Interiören i det nya särskilda boendet Slipstenen. Det är stora glaspartier i entrén och gröna växter. 3D-skiss.

Skiss av Slipstenens entré, ritad av arkitektbyrån Wåhlin arkitekter.

Orsa kommun har genom Orsa Lokaler låtit genomföra en upphandling av särskilt boende, Slipstenen, under mars till juni 2023 och har efter anbudsöppning och utvärdering kommit fram till ett relevant och korrekt anbud utifrån framtaget förfrågningsunderlag.

– Vi har fått en ordentlig genomgång och presentation av anbudet och gör bedömningen att anbudet uppfyller vår kravställan. Anbudssumman ligger också inom ramen för det vi budgeterat för, säger Roland Fållby, VD för Orsabostäder och Orsa Lokaler.

Entreprenaden är en utförandeentreprenad med indexreglering. Faktorer som kan påverka slutpriset på entreprenaden är ökade/minskade räntekostnader, ökat /minskat index samt ändring, tillägg och avgåendearbeten (ÄTA). Kommunstyrelsen ska fortlöpande informeras om byggnationen och budgetföljsamhet. ÄTOR som innebär merkostnader ska beslutas av strategiutskottet.

– Bygget är en stor investering som kommunen ekonomiskt sett förberett sig på under många år, säger kommunens ekonomichef Anna-Karin Göthe.

– Om kommunfullmäktige på tisdag beslutar enligt kommunstyrelsens förslag kan vi till hösten ta första spadtaget för Orsas nya särskilda boende Slipstenen, säger Marie Ehlin, kommunchef i Orsa. Det känns bra att vi kommer kunna erbjuda en bättre anpassad boendemiljö och en mer ändamålsenlig arbetsmiljö för våra medarbetare.

– Efter fler års utredande har vi kommit ytterligare en bit på vägen i projektet att bygga nytt särskilt boende. En viktig satsning på nya, moderna och väl anpassade lokaler för våra äldre med stort vård- och omsorgsbehov och på våra medarbetares arbetsmiljö. Det öppnar upp för att i nästa steg göra Lillåhem till trygghetsboende för äldre i aktiv ålder och därigenom öka antalet äldreboendeplatser i kommunen, säger Mikael Thalin (C), kommunalråd.

SD, M och KD reserverade sig mot beslutet och yrkade att upphandlingen skulle avbrytas för att undersöka andra alternativ.

Bakgrund

Orsa Lokaler AB (OLAB), kommunens helägda bolag, har fått i uppdrag av kommunen att bygga det nya särskilda boendet Slipstenen på Storgärdet i Orsa. Kommunen kommer att stå som ägare och OLAB kommer sköta driften.

Slipstenen kommer att innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Det kommer även inrymma kommunens hälso- och sjukvårdsenhet.

Beräknad byggstart är hösten 2023 med inflyttning i januari 2027.

Senast uppdaterad: 7 juli 2023