Kommunfullmäktige ger klartecken för nytt särskilt boende i Orsa

Publicerad: 12 juli 2023

På ett extrainsatt sammanträde den 11 juli sa kommunfullmäktige ja till att Orsa Lokaler får sätta i gång med projektet att bygga Orsas nya särskilda boende Slipstenen.

Interiören i det nya särskilda boendet Slipstenen. Det är stora glaspartier i entrén och gröna växter. 3D-skiss.

Skiss av Slipstenens entré, ritad av arkitektbyrån Wåhlin arkitekter.

Orsa Kommun har genom Orsa Lokaler låtit göra en upphandling. Trots att enbart ett anbud har kommit in är bedömningen att upphandlingen skett i konkurrens och att anbudet är relevant och korrekt utifrån förfrågningsunderlaget.

Anbudssumman är på 337 mkr och med höjd taget för eventuella kostnadsökningar för index och buffert för oförutsett bedöms investeringen landa på 384 mkr. Byggentreprenör är PEAB.

– Det har varit en lång process från det att Orsa kommun tog beslut 2019 om ett nytt särskilt boende fram till att vi kan tilldela entreprenören PEAB uppdraget efter upphandlingen. Det ska bli riktigt roligt att kunna följa hela byggprocessen från första spadtaget fram till färdig byggnad och utemiljö. Extra roligt är att många kan se hur Orsas nya särskilda boende tar form då placeringen är vid infarten till Orsas centrala delar där många passerar, och när det är klart vid årsskiftet 2026–2027 ge Orsa ett modernt särskilt boende för både boende och personal, säger Roland Fållby, vd för Orsabostäder och Orsa Lokaler.

Entreprenaden är en utförandeentreprenad med indexreglering. Faktorer som kan påverka slutpriset på entreprenaden är ökade/minskade räntekostnader, ökat /minskat index samt ändring, tillägg och avgåendearbeten (ÄTA). Kommunstyrelsen ska fortlöpande informeras om byggnationen och budgetföljsamhet. ÄTOR som innebär merkostnader ska beslutas av strategiutskottet.

– Ett stort, nödvändigt och bra beslut att vi nu bygger särskilda boendet Slipstenen. Med en ökande andel äldre i befolkningen behöver vi ett modernt, väl anpassat äldreboende för personer med stort vård- och omsorgsbehov. Nästa steg är att göra Lillåhem till trygghetsboende för äldre i aktiv ålder och därigenom öka antalet äldreboendeplatser i kommunen, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Beslutet innebär att vi nu kan sätta igång arbetet med att bygga det äldreboende vi planerat och utrett under lång tid. Det nya boendet kommer att skapa goda förutsättningar att ge en bra omsorg till våra äldre och samtidigt skapar vi en bra arbetsmiljö för vår personal, säger Magnus Bjurman, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande för utskottet för Samhälle.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverade sig emot beslutet, och vill avbryta upphandlingen för att undersöka andra alternativ.

Bakgrund

Orsa Lokaler AB (OLAB), kommunens helägda bolag, har fått i uppdrag av kommunen att bygga det nya särskilda boendet Slipstenen på Storgärdet i Orsa. Kommunen kommer att stå som ägare och OLAB kommer sköta driften.

Slipstenen kommer att innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Det kommer även inrymma kommunens hälso- och sjukvårdsenhet.

Beräknad byggstart är hösten 2023 med inflyttning i januari 2027.

Senast uppdaterad: 12 juli 2023