Vad tycker du om visionspengen?

Vi på Orsa kommun vill veta vad du tycker om visionspengen. Vi ska göra en utvärdering om kommunen ska fortsätta med projektet och är tacksamma för om du kan svara på några frågor.

12 glödlampor med förslag till idéer för att utveckla Orsa. Illustration.

Visionspengen är ett treårigt initiativ av Orsa kommun där 200 000 kronor har delats ut varje år till olika projekt som vill göra Orsa bättre. Motprestationen har endast varit att idén gått i linje med vår vision, Vision Orsa 2050, samt att man själv har ansvarat för att driva projektet från start till mål. Omröstningen av de bästa idéerna har gjorts av Orsaborna själva.

År 2021 fick projekten ”EPA-TRIVAS-fältare” och ”Nedsläckt hus –lev utan el” dela på pengarna och 2022 var det Orsa ridklubb, Orsayran och studiefrämjandet som fick möjligheten.

Nu under 2023 pågår projekten ”Lokalföreningen IOGT NTO: Vardagsrummet/mötesplats för unga vuxna”, ”Gym i Skattungbyn”, ”Studiefrämjandet: Kom i gång med din odling” och ”Bytesbutik i Skattungbyn” för fullt.

Vi på Orsa kommun vill veta vad du tycker om visionspengen. Vi ska göra en utvärdering om kommunen ska fortsätta med projektet och är tacksamma för om du kan svara på frågorna i nedanstående enkät. Det tar max ett par minuter. Enkäten är öppen till den 22 september. Vi ser fram emot ditt svar!

Länk till enkät Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 september 2023