Orsa kommun och PEAB har signerat det historiska avtalet om att bygga nytt särskilt boende i Orsa

Publicerad: 15 september 2023

Nu är det officiellt undertecknat, avtalet med byggentreprenören PEAB om att bygga det nya särskilda boendet Slipstenen. Det är den enskilt största satsningen i kommunens historia och om bara några veckor görs de första förberedelserna inför byggstarten.

Från vänster kommunalråd Mikael Thalin, kommunchef Marie Ehlin och arbetschef Per-Erik Halvarsson från PEAB.

Avtalet undertecknas av Mikael Thalin, kommunalråd (C), Marie Ehlin, kommunchef och Per-Erik Halvarsson, arbetschef på PEAB.

– Det känns roligt och spännande att vi fått uppdraget att bygga Orsas nya särskilda boende Slipstenen. Vi har haft en bra dialog med Orsa Lokaler under resans gång och vi känner oss trygga i samarbetet. Huset har en fantastisk arkitektur med spännande planlösningar, vi ser fram emot att starta projektet nu, säger en glad Per-Erik Halvarsson, arbetschef på PEAB.

Det känns bra att bygget äntligen kan starta och något som jag verkligen ser fram emot. Det här är en viktig och angelägen investering för äldreomsorgen i Orsa, säger Mikael Thalin, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande (C).

Om några veckor startar de första markarbetena på Storgärdet där det nya särskilda boendet ska byggas. Träd kommer fällas, det kommer röjas sly och sättas upp byggstängsel. Skyttolabäcken som rinner i området ska ledas om. Korna i den närbelägna hagen får stanna men flyttas något norrut.

– Innan själva byggnationen startar kommer vi att besiktiga alla närliggande fastigheter och även göra vibrationsmätningar under byggets gång, allt för att undvika framtida skador, säger Roland Fållby, vd på Orsa Lokaler.

– Blästgatan, genomfartsvägen på Storgärdet och som är i dåligt skick, kommer att åtgärdas i fyra etapper. Det gör vi för att minimera störningar för boende, fastighetsägare och de butiker som finns i området. Vi kommer att starta första etappen i oktober, säger Anneli Eriksson, trafikingenjör.

Bakgrund

Orsa Lokaler AB (OLAB), kommunens helägda bolag, har fått i uppdrag av kommunen att bygga det nya särskilda boendet Slipstenen på Storgärdet i Orsa. Kommunen kommer att stå som ägare och OLAB kommer att sköta driften.

Slipstenen kommer att innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Det kommer även inrymma kommunens hälso- och sjukvårdsenhet.

Beräknad byggstart är hösten 2023 med inflyttning i januari 2027.

Senast uppdaterad: 15 september 2023