Orsa kommun sätter fokus på arbete med strukturerad invånardialog

Publicerad: 11 oktober 2023

Invånardialog ska ge invånare ökad delaktighet i kommunens frågor och ge förtroendevalda och tjänstemän bättre beslutsunderlag. Kommunfullmäktige i Orsa beslutade vid sitt sammanträde den 2 oktober att godkänna en policy för invånardialog som anger inriktningen för kommunens dialogarbete.

En grupp människor sitter i en ring och pratar och lyssnar på varandra.

Orsa kommuns vision 2050 anger att kommunen ska sträva efter att skapa Sveriges bästa invånardialog. Visionen anger också att kommunen ständigt ska föra samtal med invånare, besökare, föreningar och företagare för att skapa en positiv samhällsutveckling. Att jobba med invånardialog handlar i grunden om att öka insynen och delaktigheten i de frågor som kommunen hanterar.

– Ett viktigt steg för att öka Orsabornas möjlighet att forma vår kommuns framtid, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

Policyn är ett styrdokument som är tänkt att vara ett stöd för kommunens medarbetare för att kunna jobba med invånardialoger på ett strukturerat och effektivt sätt.

– Vi jobbar så klart till vardags med dialog i alla våra verksamheter. Policyn ska sätta struktur för dialogarbetet och hjälpa oss att inte tappa bitar som vi tidigare har varit mindre bra på, till exempel återkoppling och kommunikation av olika dialoger, säger Emma Jidemyr, kommunikationschef.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023