Studiefrämjandet får uppdrag att hålla föreläsningsserie om vindkraft inför folkomröstningen 2024

Publicerad: 18 oktober 2023

Orsa kommun kommer att ge Studiefrämjandet i uppdrag att hålla en föreläsningsserie under våren 2024. Föreläsningarna ska ge invånare i Orsa möjlighet att sätta sig in i frågor om energiförsörjning, hur vindkraft påverkar samhället utifrån flera perspektiv och hur en vindkraftsetablering påverkar Orsa.

Vindkraftsverk, blå himmel med moln och träd i förgrunden. Foto.

Strategiutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 17 oktober att Orsa kommun ska ge Studiefrämjandet ett uppdrag om en föreläsningsserie inför folkomröstningen i juni 2024.

Kommunen anordnar folkomröstningen och vill därför ge invånare i Orsa möjlighet att:

  • Få information om energiförsörjning
  • Få information om vindkraft och hur den påverkar samhället ur olika perspektiv
  • Få information om för- och nackdelar med en vindkraftsetablering i Orsa

Uppdraget till Studiefrämjandet – att objektivt uppmärksamma vindkraftsfrågan

Studiefrämjandet är en oberoende organisation och har inga kopplingar till politiska partier, fackliga organisationer eller religiösa samfund.

I kommunens uppdrag till Studiefrämjandet finns ett tydligt krav på att föreläsningarna ska ge flera olika perspektiv på vindkraftsfrågan. Det gäller såväl urval av föreläsare och teman som att presentera olika fakta och åsikter. Som helhet ska föreläsningsserien som Studiefrämjandet erbjuder Orsaborna inför folkomröstningen vara objektiv, det innebär att olika perspektiv ska komma till tals i samma omfattning i föreläsningsserien.

De föreläsningar som anordnas får innehålla åsikter, men tonen ska vara respektfull även för dom som tycker annorlunda. Det är inte Studiefrämjandets roll att vara en plattform för debatt inom ramen för uppdraget, men föreläsningarna ska kunna ge åhörare svar på de eventuella frågor de har och ge möjlighet att skapa sig en uppfattning inför folkomröstningen.

Även skolelever på högstadiet ska kunna ta del av inspelade föreläsningar under lektionstid. Föreläsningarna som visas i skolan ska vara enkla att förstå, anpassade för elevernas förkunskaper och visa på flera olika perspektiv i frågan.

Studiefrämjandet ska genomföra föreläsningarna under februari - maj 2024. Under november 2023 ska Studiefrämjandet presentera en mer utförlig plan för föreläsningsserien.

Reservationer mot beslutet i strategiutskottet

Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot beslutet i strategiutskottet att ge Studiefrämjandet uppdraget.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen senare i höst.

Den 2 oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige i Orsa att kommunen ska hålla en folkomröstning om vindkraft. Folkomröstningen bygger på den ansökan som företaget DalaVind lämnat in till Länsstyrelsen den 24 februari 2023 om att bygga en vindkraftspark inom områdena Noppikoski och Jordikamäck.

Folkomröstningen kommer att hållas i samband med valet till EU-parlamentet den 9 juni 2024. Frågeställningen för folkomröstningen blir ”Ska Orsa kommun tillåta vindkraftsprojekten Noppikoski och Jordikamäck?” och svarsalternativen är Ja/Nej/Avstår.

Alla politiska partier har lovat att respektera utfallet av den rådgivande folkomröstningen.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023