Beslut om folkomröstning om vindkraft 2024

Publicerad: 2 oktober 2023

Kommunfullmäktige i Orsa beslutade vid sitt möte den 2 oktober om de praktiska förutsättningarna för en folkomröstning om vindkraft i Orsa. Folkomröstningen hålls i samband med valet till EU-parlamentet den 9 juni nästa år.

Vindkraftsverk, blå himmel med moln och träd i förgrunden. Foto.

Med anledning av Dalavinds ansökan om att uppföra en vindkraftpark inom områdena Noppikoski och Jordikamäck föreslås att Orsa kommuns invånare får möjlighet att yttra sig i frågan genom en folkomröstning. Alla politiska partier i kommunen har lovat att respektera utfallet av den rådgivande folkomröstningen.

Frågeställning och valdistrikt

Frågeställningen för folkomröstningen föreslås bli:

Ska Orsa kommun tillåta vindkraftsprojekten Noppikoski och Jordikamäck?

Svarsalternativen är Ja/Nej/Avstår.

Folkomröstningen planeras att hållas i samband med valet till EU-parlamentet den 9 juni 2024 och i samma valdistrikt och lokaler som EU-valet:

Valdistrikt och vallokaler

Valdistrikt

Vallokaler

Orsa mellersta

Kommunhuset

Skattungbyn/Kallmora

Skattungbyns bystuga

Orsa södra

Folkparken Skeer

Orsa västra

Hansjö bygdegård

Orsa östra

Lärcentrum, kafeterian

Utöver att rösta på plats i vallokalerna kommer röstning att kunna ske på följande sätt:

  • Via bud.
  • Förtidsröstning och ambulerande röstmottagare under den period som valnämnden beslutar för EU-valet.

Rösträkningen ska vara slutförd onsdagen efter valdagen.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023