Orsa kommuns mål och budget för 2024 beslutade i ny kommunplan

Publicerad: 7 december 2023 Uppdaterad: 8 december 2023

Kommunplanen är en sammanställning av kommunens mål, uppdrag och budget. Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplanen för 2024 och sänkt för skattesats under sitt sammanträde den 27 november.

Man håller klossar framför sig med siffrorna 2024

Sänkt kommunal skattesats

Kommunfullmäktige beslutar om storleken på den kommunala skattesatsen. Förslaget är att skattesatsen ska sänkas med 1 öre till 22,31 procent under 2024. Detta till följd av en skatteväxling med regionen avseende färdtjänsthandläggning.

Kommunplanen - kommunens mål och budget

Innehållet i kommunplanen bygger på kommunens vision – Orsa 2050 Länk till annan webbplats..

Målen för 2024

 • Orsas invånare upplever att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling
 • Eleverna är trygga och längtar till skolan
 • Undervisningen stimulerar eleverna till lärande
 • Orsa har en bra äldreomsorg
 • Orsas befolkning ökar
 • Orsa har Sveriges bästa företagsklimat
 • Kommunen har en god ekonomisk hushållning

Uppdrag 2024

I kommunplanen finns även fyra stycken uppdrag ifrån den politiska majoriteten:

 • Genomföra invånardialoger i enlighet med policy och riktlinje för invånardialoger med fokusområde inkludering. Invånardialogerna med fokus på inkludering ska öka möjligheterna till delaktighet i de frågor som berör invånarna samt öka känslan av tillhörighet till platsen Orsa kommun och samhället i stort.
 • Ta fram ett program för fritid
 • Göra investeringar för ett grönare och attraktivare centrum, med fokus på Slipstenstorget.
 • Utreda och förbereda anläggandet av en gästbrygga vid ångbåtsudden.

Ekonomiska ramar och investeringsram

Politikerna beslutar om ekonomiska ramar, och utifrån dessa ramar planerar verksamheterna sina budgetar. Den ekonomiska ramen för kommunen 2024 är totalt 509 miljoner kronor.

Den skatteprognos som kom i oktober visar högre skatteintäkter till kommunen än prognosen som kom i augusti, vilket gör att kommunen visar ett överskott på 2 miljoner kronor för 2024.

Investeringsramen för kommunen 2024 ligger på 130 miljoner kronor. En stor andel, 80 miljoner kronor, av investeringsplanen avser det särskilda boendet Slipstenen.

Senast uppdaterad: 8 december 2023