Statligt stöd beviljas till kommunens satsning på nytt särskilt boende i Orsa

Publicerad: 19 januari 2024

Länsstyrelsen har beviljat statligt stöd för att uppföra bostäder för äldre i Orsa. Beslutet innebär ett stöd på 18,8 miljoner kronor för byggandet av 108 lägenheter och gemensamhetsutrymmen i ett särskilt boende för äldre.

3D-skisser över nya särskilda boendet Slipstenen.

Skiss av Slipstenen, ritad av arkitektbyrån Wåhlin arkitekter.

Orsa kommun ska bygga ett nytt särskilt boende för att erbjuda äldre invånare en trygg och bra boendemiljö. Länsstyrelsen har beviljat statligt stöd på 18,8 miljoner kronor för att stödja byggandet av 108 lägenheter och gemensamhetsutrymmen, där personal kommer att vara tillgänglig dygnet runt.

Ansökan om stöd för detta ändamål inlämnades till Länsstyrelsen den 14 november 2023 och har nu resulterat i ett positivt beslut. Projektet är i enlighet med kraven som fastställs i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer samt Boverkets föreskrifter (BFS 2016:9).

– Ett glädjande besked! Det stärker ekonomin i projektet då bidraget inte var med i kalkylen från början på grund av osäkerhet kring om det skulle finnas kvar, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Senast uppdaterad: 19 januari 2024