Barnomsorg på obekväm arbetstid tas bort i Orsa kommun

Publicerad: 30 januari 2024 Uppdaterad: 31 januari 2024

Sedan 2020 har Orsa kommun erbjudit barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunen ser stora utmaningar i ökade kostnader framöver och har under hösten gjort flera utredningar för att skapa åtgärder som leder till en långsiktigt hållbar ekonomi. Under måndagen beslutade kommunstyrelsen om att lägga ner barnomsorg på obekväm arbetstid från och med 1 juli som en åtgärd för att få en budget i balans.

Äldre kvinna läser en bok för en liten flicka i sängen. Foto.

Sedan 2020 erbjuder Orsa kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid för barn mellan 1 – 13 år. Med obekväm arbetstid menas kvällar, nätter och helger på de tider då inte den kommunala förskolan eller fritidshem är öppet. Barnomsorgen har skett i barnets hem, där en person som föreslås av vårdnadshavaren anställs av kommunen som outbildad barnskötare och får betalt per timme.

Ökade kostnader och förändrad demografi kräver förändringar

Orsa kommun har i många år haft en god ekonomi. En osäker omvärld med inflation, stigande räntor, ökade pensionskostnader och allmänna kostnadsökningar har gjort att kostnaderna för kommunens verksamheter ökar de kommande åren. Dessutom kommer den demografiska utvecklingen påverka ekonomin. Andelen äldre kommer att öka och andelen personer i arbetsför ålder kommer minska.

Under hösten har nio utredningar genomförts i kommunen och en av utredningarna har fokuserat på verksamhetsområde Lärande. Beslutet om att lägga ner barnomsorg på obekväm arbetstid är en åtgärd för att få budgeten i balans 2024.

– Det är såklart tråkigt för familjerna som drabbas men barnomsorg på obekväm arbetstid är inte en verksamhet som kommunen måste erbjuda. Vi tar bort den för att inte behöva dra ner i vår kärnverksamhet. Vi kommer att utreda möjlighet att ha omsorg i annan form i våra egna lokaler, säger skolchef Christine Alexandersson.

I utredningen ser kommunen också brister gällande likvärdighetsprincipen (alla har inte möjlighet att anlita vänner och familj) samt att det för kommunen är svårt att ha insyn och svårt att följa upp barnens säkerhet.

– Vi har provat denna modell i fyra år och utvärderingen har visat att det inte är en optimal modell för oss. Samtidigt är det tuffare tider ekonomiskt och vi måste ta tuffa beslut för att hålla budget. Vi ser att ett behov finns och vill utreda andra modeller. Eftersträvansvärt vore att kunna erbjuda kvällsöppen förskola i någon av de befintliga förskolorna i likhet med grannkommuner, säger Susann Lindblad (C), ordförande för utskottet för Lärande.

Senast uppdaterad: 31 januari 2024