Ansök eller säg upp förskoleplats

Behöver ditt barn förskoleplats ansöker du om det fyra månader före önskat startdatum. Kom ihåg att räkna med inskolning.

Vi garanterar en förskoleplats inom fyra månader efter inlämnad ansökan. Förutom din plats i kön påverkas platstilldelningen av barnets ålder och om det finns plats på den förskola du valt. Om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldsta barnet före.

Det finns några undantag där ditt barn kan få gå före i kön. Det gäller

  • om ditt barn har behov av särskilt stöd.
  • om ett av dina barn får plats på förskolan kan dina andra barn i ditt hushåll om möjligt få förtur till samma förskola.
  • omplaceringar mellan rektorsområdena har förtur till höstintagningen.

Tackar du nej till vårt erbjudande av plats så hamnar du sist i kön och kan få vänta ytterligare fyra månader.

Här ansöker du om förskoleplats:

Ansök om förskoleplats

Om ditt barn har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling kan ni få plats innan barnet fyllt 1 år.

Ansök om särskild förskoleplats

Behöver du inte förskoleplatsen längre säger du upp den genom att använda blankett som du hittar här:

Säg upp förskoleplats

Du ska säga upp platsen en månad innan den sista dagen ditt barn ska gå på förskolan. Under den tiden betalar du för platsen som vanligt. Du kan inte säga upp din förskoleplats under perioden juni-augusti för att återkomma till förskola eller fritidshem före den 15 september samma år.

Tänk på att fakturering av förskoleplats görs i efterhand. Därför kommer du få en faktura även månaden efter att ditt barn slutat. Utskottet för Lärande kan säga upp plats vid bristande betalning och vid frånvaro i mer än 15 dagar i följd utan anmälan.

En kommun kan komma överens med en annan kommun om att den kommunen ska ta emot förskolebarn från hemkommunen. Men då krävs det särskilda skäl med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Ett sådant skäl kan vara att barnets föräldrar bor i olika kommuner. Ett annat skäl kan vara att barnet behöver särskilt stöd i förskolan och att vårdnadshavarna därför vill att barnet ska gå i en annan kommuns förskola som är anpassad efter barnets behov.

Innan en kommun tar emot ett barn från en annan kommun måste den få ett yttrande från barnets hemkommun. På så sätt får den mottagande kommunen information om barnets förhållanden och har därmed ett bättre underlag för beslutet.

Om ett barn har rätt att gå i en annan kommuns förskola ska hemkommunen betala kostnaderna för förskoleplatsen till den kommun som tar emot barnet.

Ansök om förskoleplats i annan kommun

En kommun kan komma överens med en annan kommun om att den kommunen ska ta emot förskolebarn från hemkommunen. Men då krävs det särskilda skäl med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Ett sådant skäl kan vara att barnets föräldrar bor i olika kommuner. Ett annat skäl kan vara att barnet behöver särskilt stöd i förskolan och att vårdnadshavarna därför vill att barnet ska gå i en annan kommuns förskola som är anpassad efter barnets behov.

Innan en kommun tar emot ett barn från en annan kommun måste den få ett yttrande från barnets hemkommun. På så sätt får den mottagande kommunen information om barnets förhållanden och har därmed ett bättre underlag för beslutet.

Om ett barn har rätt att gå i en annan kommuns förskola ska hemkommunen betala kostnaderna för förskoleplatsen till den kommun som tar emot barnet.

Ansök om att kvarstå i Orsa kommuns förskola

Senast uppdaterad: 29 november 2019