Ansök eller säg upp förskoleplats

När ditt barn fyller ett år kan du ansöka om plats i förskolan. Här kan du läsa om hur du söker plats, vilka regler vi har, hur du säger upp platsen, förskola på obekväm tid och hur du gör om du bor i annan kommun.

Barn mellan ett och fem år har rätt att gå i förskola om du som vårdnadshavare

 • arbetar
 • studerar
 • är aktivt arbetssökande
 • är föräldraledig för yngre syskon
 • är pensionär
 • är sjukskriven.

Barnet får vara i förskolan den tiden som du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid. Är du föräldraledig, arbetssökande eller pensionär kan ditt barn gå 15 timmar i veckan i förskolan.

Om barnet har särskilda behov kan du ansöka om en särskild förskoleplats.

Du kan tidigast ansöka om förskoleplats fyra månader innan du önskar att ditt barn ska börja på förskolan. Ditt barns ettårsdag är den tidigaste dagen som går att börja. Du och ditt barn ska vara folkbokförda i Orsa kommun.

Du kan ansöka om förskoleplats av särskilda skäl om ditt barn har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling.

Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera ansökan.

Ansök om förskoleplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Ansök om plats på Skattunge förskola eller Grindens förskola
Skattunge förskola och Grindens förskola är fristående förskolor. Vill du ansöka om plats på någon av de förskolorna ska du kontakta dem och be att få deras ansökningsblankett.

Här hittar du förskolornas kontaktuppgifter.

Placering i kön

När du har skickat in din ansökan placerar vi ditt barn i vår kö. Det datum vi tar emot din ansökan gäller som ansökningsdatum och barnet får ett ködatum som är fyra månader efter det.

Vi garanterar en förskoleplats inom fyra månader, men vår ambition är att ordna plats inom två månader eller enligt dina önskemål. Rektorerna beslutar om detta. Om vi inte kan erbjuda plats på din önskade förskola får barnet plats på en annan förskola.

Orsa kommun är ett gemensamt geografiskt område i enlighet med Skollagen 8 kap 15 §.

Du kan inte ansöka om plats tidigare än 120 dagar innan önskat startdatum.

 • Ansökningsdatum: Den dag vi tar emot din ansökan.
 • Önskat startdatum: Den dag du önskar att ditt barn börjar förskolan.
 • Ködatum: Senaste dagen barnet får en plats. 120 dagar efter ansökningsdatum.

Så här fördelar vi lediga platser

Sortering av kö till förskola

Plats

Typ av plats i kön

1

Särskild plats
Barn som behöver särskilt stöd.

2

Omplacering av syskon

Barn som vill byta till förskola där syskon är placerat, syskonen ska vara folkbokförda på samma adress.

3

Syskonförtur
Barn med syskon som är placerade på förskola, syskonen ska vara folkbokförda på samma adress.

4

Omplacering
Barn som vill byta förskola inom Orsa kommuns förskolor. Omplacering erbjuds endast vid höstintagningen i augusti/september i mån av plats.

5

Ködatum
Barn med längst kötid.

6

Födelsedatum
Om flera barn har samma ködatum går det äldsta barnet före i kön.

När vi har en plats att erbjuda ditt barn får du information från oss om vilken förskola barnet fått plats på och när introduktionen startar. Du behöver svara på erbjudandet inom 5 dagar.

Om du tackar ja till platsen ska du registrera din inkomst inom 5 dagar till oss. Om du inte registrerar din inkomst fakturerar vi dig med den högsta avgiften, maxtaxa. Därefter placerar vi ditt barn och skickar ett beslut om placering till dig.

 • Du har fått plats på förskola och tackar ja: Vi placerar barnet på förskolan, tar bort barnet från kön och skickar ett beslut om placering till dig.
 • Du tackar nej till erbjuden plats: Vi tar bort barnet från kön.
 • Du svarar inte på platserbjudandet: Vi tar bort barnet från kön.

Om du vill ansöka om omplacering ska du skicka in en ny ansökan.

Du som arbetar under obekväm tid kan ansöka om barnomsorg efter förskolans ordinarie öppettider. Som obekväm tid räknas kvällar, nätter och helger. Barnomsorgen ges i barnets hem av en person som du väljer och vi anställer.

Ditt barn ska ha fyllt 1 år. Du och ditt barn ska vara folkbokförda i Orsa kommun.

Du kan ansöka om du:

 • inte har en förskoleplats i annan kommun
 • regelbundet arbetar under kvällar, nätter eller helger (under minst tre månader) och inte har möjlighet att ordna någon som passar ditt barn
 • är ensamstående och arbetar på obekväm arbetstid, eller
 • är sammanboende och ni båda arbetar på obekväm arbetstid samtidigt.

Om du är föräldraledig, sjukskriven eller arbetssökande har ditt barn inte rätt till förskola på obekväm tid.

Så här ansöker du

Du ska ansöka minst fyra veckor innan du önskar att barnomsorgen ska börja. Du ska till ansökan bifoga:

 • ditt arbetsgivarintyg
 • ditt schema, det ska vara undertecknat och styrkt av din arbetsgivare
 • utdrag ur belastningsregistret för skola och förskola för den personen du vill anställa, det beställer du på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du har en sambo i hushållet ska den personen också bifoga sitt arbetsgivarintyg och schema.

Skolchef beslutar om din ansökan. Vi skickar sedan ett brev till dig med beslutet. Det är tidsbegränsat och gäller max ett år. Om ditt schema förändras ska du direkt lämna in nytt schema till oss.

Ansök om förskola på obekväm tid , 333.1 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till kontaktcenter i kommunhuset eller
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Barnomsorg på obekväm arbetstid avvecklas från 1 juli 2024. Beslutat av kommunstyrelsen 2024-01-29.

Om du inte längre behöver förskoleplatsen ska du avsluta den genom att skicka in en uppsägning. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag vi tar emot din uppsägning. Under den tiden betalar du för platsen, oavsett om barnet är i förskolan eller inte.

Säg upp förskoleplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Uppsägningstiden är även en månad om du flyttar från vår kommunala förskola till en fristående förskola.

Om du vill säga upp förskola på obekväm tid är det ingen uppsägningstid. Den dag vi tar emot din uppsägningsblankett räknas som uppsägningsdatum.

Vi kan säga upp barnets plats om

 • du inte betalar fakturorna
 • barnet är frånvarande i mer än 15 dagar i följd utan anmälan
 • barnet är frånvarande i mer än 90 dagar i följd
 • du har lämnat fel uppgifter om din inkomst eller barnets vistelsetid.

Om du och ditt barn är folkbokförda i Orsa kommun men vill att barnet ska gå i förskola i annan kommun ska du ansöka om det. Det krävs särskilda skäl, exempelvis

 • barnets föräldrar bor i olika kommuner
 • barnet behöver särskilt stöd i förskolan och du vill att barnet går i en annan kommuns förskola som är anpassad efter barnets behov.

Båda kommunerna måste godkänna ansökan. Om ansökan godkänns ska Orsa kommun betala kostnaderna för förskoleplatsen till andra kommunen.

Ansök om förskoleplats i annan kommun , 336.8 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till kontaktcenter i kommunhuset eller
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Om ditt barn går i förskola hos oss och ni flyttar till annan kommun, men vill att barnet ska gå kvar i vår förskola ska du ansöka om det. Det krävs särskilda skäl, exempelvis

 • barnets föräldrar bor i olika kommuner
 • barnet behöver särskilt stöd i förskolan och du vill att barnet går i vår förskola som är anpassad efter barnets behov.

Båda kommunerna måste godkänna ansökan. Om ansökan godkänns ska den andra kommunen betala kostnaderna för förskoleplatsen till Orsa kommun.

För att ansöka ska du lämna ansökningsblankett
samt ansöka om förskoleplats

Ansökningsblankett , 335.3 kB.

Ansök om förskoleplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Du kan lämna in din ansökan

 • till kontaktcenter i kommunhuset eller
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.
Senast uppdaterad: 22 maj 2024