Ansök eller säg upp förskoleplats

När ditt barn fyller ett år kan du ansöka om plats i förskolan. Här kan du läsa om hur du söker plats, vilka regler vi har, hur du säger upp platsen, förskola på obekväm tid och hur du gör om du bor i annan kommun.

Barn mellan ett och fem år har rätt att gå i förskola om du som vårdnadshavare

 • arbetar
 • studerar
 • är aktivt arbetssökande
 • är föräldraledig för yngre syskon
 • är sjukskriven.

Barnet får vara i förskolan den tiden som du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid. Är du föräldraledig eller arbetssökande kan ditt barn gå 15 timmar i veckan i förskolan.

Om du vill att barnet ska börja förskolan innan ettårsdagen eller om barnet har särskilda behov kan du ansöka om en särskild förskoleplats.

Läs mer om vilka tider ditt barn kan vara i förskolan.

Du kan ansöka om förskoleplats fyra månader innan du önskar att ditt barn ska börja på förskolan. Ditt barns ettårsdag är den tidigaste dagen som går att börja. Du och ditt barn ska vara folkbokförda i Orsa kommun.

Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

Ansök om förskoleplats , 372.7 kB.

Du kan ansöka om förskoleplats av särskilda skäl om ditt barn

 • har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • behöver plats innan ettårsdagen
 • av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling.

Ansök om särskild förskoleplats , 337.4 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Ansök om plats på Skattunge förskola eller Grindens förskola

Skattunge förskola och Grindens förskola är fristående förskolor. Vill du ansöka om plats på någon av de förskolorna ska du kontakta dem och be att få deras ansökningsblankett. Här hittar du förskolornas kontaktuppgifter.

Placering i kön

När du har skickat in din ansökan placerar vi ditt barn i vår kö. Det datum vi tar emot din ansökan gäller som ansökningsdatum och barnet får ett ködatum som är fyra månader efter det.

Vi garanterar en förskoleplats inom fyra månader, men vår ambition är att ordna plats inom två månader eller enligt dina önskemål. Rektorerna beslutar om detta. Om vi inte kan erbjuda plats på din önskade förskola får barnet plats på en annan förskola.

Orsa kommun är ett gemensamt geografiskt område i enlighet med Skollagen 8 kap 15 §.

Om du ansöker tidigare än fyra månader innan önskat startdatum ändrar vi ansökningsdatumet till fyra månader innan önskat startdatum. Din kötid kan inte börja räknas tidigare än det och vi placerar inte barn i kön tidigare än dess. Det betyder att du inte kan gå före i kön om du ansöker om plats till exempel ett år innan önskad start.

 • Ansökningsdatum: Den dag vi tar emot din ansökan. Om du ansöker tidigare än fyra månader innan önskad startdag ändrar vi detta datum.
 • Önskat startdatum: Den dag du önskar att ditt barn börjar förskolan.
 • Ködatum: Senaste dagen barnet får en plats. Fyra månader efter ansökningsdatum.

Såhär fördelar vi lediga platser

Sortering av kö till förskola

Plats

Typ av plats i kön

1

Särskild plats
Barn som behöver särskilt stöd.

2

Syskonförtur
Barn med syskon som är placerade på förskola, syskonen ska vara folkbokförda på samma adress.

3

Omplacering
Barn som vill byta förskola.

4

Ködatum
Barn med längst kötid.

5

Födelsedatum
Om flera barn har samma ködatum går det äldsta barnet före i kön.

När vi har en plats att erbjuda ditt barn får du ett brev från oss med information om vilken förskola barnet fått plats på och när introduktionen startar. Du ska tacka ja eller nej till platsen på svarsblanketten och skicka den till oss inom 10 dagar.

Om du tackar ja till platsen placerar vi ditt barn och skickar ett beslut om placering till dig.

Du har fått plats på önskad förskola och tackar ja:

Vi placerar barnet på förskolan och tar bort barnet från kön.

Du har fått plats på en annan förskola och tackar ja:

Vi placerar barnet på förskolan. Du kan välja att stå kvar i kön för omplacering till din önskade förskola, du gör ditt val på svarsblanketten.

 • Om du väljer att ställa ditt barn i kön för omplacering, blir barnets nya ködatum det datum vi tar emot din svarsblankett.
 • Om du inte vill omplacera barnet tar vi bort barnet ur kön.

Du tackar nej till platsen och förklarar varför, till exempel har du geografiska skäl:

Barnet står kvar i kön och får ett nytt ködatum som är det datum vi tar emot din svarsblankett.

Du tackar nej till platsen:

Vi tar bort barnet från kön.

Du svarar inte på platserbjudandet:

Vi tar bort barnet från kön.

Om du inte längre behöver förskoleplatsen ska du ska säga upp den skriftligt till oss. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag vi tar emot din uppsägning. Under den tiden betalar du för platsen, oavsett om barnet är i förskolan eller inte.

Du kan inte säga upp förskoleplatsen under perioden juni-augusti för att återkomma till förskola eller fritids före den 15 september samma år.

Om du vill säga upp förskola på obekväm tid är det ingen uppsägningstid. Den dag vi tar emot din uppsägningsblankett räknas som uppsägningsdatum.

Vi fakturerar förskoleplatsen i efterhand. Därför kommer du att få en faktura även månaden efter att ditt barn har slutat. Vi kan säga upp barnets plats om du inte betalar fakturorna eller om barnet är frånvarande i mer än 15 dagar i följd utan anmälan.

Säg upp förskoleplats , 262.6 kB.

Du kan lämna in din uppsägning

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Du som arbetar under obekväm tid kan ansöka om barnomsorg efter förskolans ordinarie öppettider. Som obekväm tid räknas kvällar, nätter och helger. Barnomsorgen ges i barnets hem av en person som du väljer och vi anställer.

Ditt barn ska ha fyllt 1 år. Du och ditt barn ska vara folkbokförda i Orsa kommun.

Du kan ansöka om du:

 • inte har en förskoleplats i annan kommun
 • regelbundet arbetar under kvällar, nätter eller helger (under minst tre månader) och inte har möjlighet att ordna någon som passar ditt barn
 • är ensamstående och arbetar på obekväm arbetstid, eller
 • är sammanboende och ni båda arbetar på obekväm arbetstid samtidigt.

Om du är föräldraledig, sjukskriven eller arbetssökande har ditt barn inte rätt till förskola på obekväm tid.

Så här ansöker du

Du ska ansöka minst fyra veckor innan du önskar att barnomsorgen ska börja. Du ska till ansökan bifoga:

 • ditt arbetsgivarintyg
 • ditt schema, det ska vara undertecknat och styrkt av din arbetsgivare
 • utdrag ur Belastningsregistret för skola och förskola för den personen du vill anställa, det beställer du på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du har en sambo i hushållet ska den personen också bifoga sitt arbetsgivarintyg och schema.

Skolchef beslutar om din ansökan. Vi skickar sedan ett brev till dig med beslutet. Det är tidsbegränsat och gäller max ett år. Om ditt schema förändras ska du direkt lämna in nytt schema till oss.

Ansök om förskola på obekväm tid , 333.1 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Om du och ditt barn är folkbokförda i Orsa kommun men vill att barnet ska gå i förskola i annan kommun ska du ansöka om det. Det krävs särskilda skäl, exempelvis

 • barnets föräldrar bor i olika kommuner
 • barnet behöver särskilt stöd i förskolan och du vill att barnet går i en annan kommuns förskola som är anpassad efter barnets behov.

Båda kommunerna måste godkänna ansökan. Om ansökan godkänns ska Orsa kommun betala kostnaderna för förskoleplatsen till andra kommunen.

Ansök om förskoleplats i annan kommun , 336.8 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa

Om ditt barn går i förskola hos oss och ni flyttar till annan kommun, men vill att barnet ska gå kvar i vår förskola ska du ansöka om det. Det krävs särskilda skäl, exempelvis

 • barnets föräldrar bor i olika kommuner
 • barnet behöver särskilt stöd i förskolan och du vill att barnet går i vår förskola som är anpassad efter barnets behov.

Båda kommunerna måste godkänna ansökan. Om ansökan godkänns ska den andra kommunen betala kostnaderna för förskoleplatsen till Orsa kommun.

För att ansöka ska du fylla i två blanketter:

Ansökningsblankett 1 , 335.3 kB.

Ansökningsblankett 2 , 372.7 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa
Senast uppdaterad: 2 februari 2023