Avgifter och regler för fritids

Du har rätt till fritidsverksamhet för ditt barn om barnet är skrivet i kommunen och om du arbetar eller studerar.

Det du betalar för barnomsorgen är beroende på hur mycket pengar familjen tjänar. Därför är det viktigt att du talar om när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa vilket innebär att det finns en övre gräns på hur mycket du behöver betala.

Det här kostar det att ha ditt barn på fritids:

  • Barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kronor per månad
  • Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kronor per månad
  • Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kronor per månad
  • Barn nr 4 och följande: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Avgiften debiteras 12 månader per år och faktureras i efterskott.

Ändra inkomst

Under sommarlovet, cirka fyra veckor, samlar vi alla barn som är inskrivna på våra fritids och har behov av barnomsorg, på ett av kommunens fritids. Vilket fritids det blir meddelas i god tid.

Alla föräldrar har rätt till fem dagars barnsomsorg per år för så kallade enskilda angelägenheter. Det betyder att du kan lämna ditt barn på fritids under dessa fem dagar trots att du är ledig från till exempel ditt arbete. Dessa dagar får du ta ut i samråd med ditt fritids. De går inte att ta ut dagarna under perioden juni-augusti.

Alla fritids har stängt för planering sju dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. Om du inte har möjlighet att ta hand om ditt barn under dessa dagar är vi skyldiga att ordna barnomsorg.

Läsåret 19/20 är det stängt 13-14 aug, 7-8 jan, 22 maj, 15-16 jun

Senast uppdaterad: 17 januari 2020