Våra fritids

Vi arbetar aktivt med att vara en social och kulturell mötesplats som ger barnen förståelse för mångfald och respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Elever på Bergetskolan har rast och leker på skolgården. Foto.

Vår undervisning på fritids ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen på fritids kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet ska vara situationsstyrt och upplevelsebaserat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Vi har tre kommunala fritids som alla är belägna i direkt anslutning till respektive grundskola. I kommunen finns även ett privat fritids som ligger i Skattungbyn.

Fritids har öppet 06.30–18.30 helgfria vardagar. Sju dagar per läsår är fritids stängt för verksamhetsutveckling.

Våra fritids kännetecknas av trygghet och glädje och vår vision är "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas".

Bergets fritids ligger i direkt anslutning till Bergetskolan.

Här finns vi: Gillevägen 1, 794 33 Orsa
Bergets fritids: 0250-55 21 95

Digerbergets fritids ligger i direkt anslutning till Digerbergets skola.

Här finns vi: Sjukallgata 8, 794 92 Orsa
Digerbergets fritidshem: 0250-55 22 97

Kyrkbyns fritids heter Vintergatan och ligger i direkt anslutning till Kyrkbyns skola.

Här finns vi: Skolgatan 4, 794 30 Orsa
Vintergatan: 0250-55 21 08

Huvudman för Skattungbyns fritids är Skattunge Friskola (ekonomisk förening). Fritidshemmet ligger i Skattungbyn i direkt anslutning till Skattunge Friskola, ca 15 km från Orsa centrum.

Här finns vi: Skattunge kyrkväg 7, 794 95 Skattungbyn

Rektor: 076-125 08 12, rektor@skattungefriskola.se

Läs mer på Skattunge Friskolas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024