Sköterska och läkare

Skolsköterskan och skolläkaren ingår i vad som kallas Elevhälsans medicinska insats (EMI).

Skolsköterska med stetoskop står framför svarta tavlan. Foto.

Sköterskan och läkaren arbetar både med enklare behandling och med insatser för att hålla barnen friska. Det kan vara hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. De ingår också i de team som kan sättas ihop för att utreda om barnen behöver speciellt stöd för att klara sin utbildning.

Alla elever erbjuds hälsobesök regelbundet hos skolsköterskan under skoltiden.
Vi kan då upptäcka förändringar i tillväxt, syn, hörsel, rygg, samt diskutera övriga hälsofrågor och annat som kan bekymra barnet och påverka deras psykiska hälsa.

Vårdnadshavare får meddelande hem innan om att det sker, så att ni också har möjlighet att närvara om det önskas. Eleverna erbjuds tid hos skolläkaren vid behov.

Förskoleklass

 • Synkontroll och hörseltest i början av höstterminen.
 • Hälsobesök under vårterminen som innefattar; hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare samt ifyllande av hälsofrågeenkät till elev och ett formulär för ifyllnad till vårdnadshavare om elevens hälsotillstånd samt kontroll av tillväxt.

Årskurs 1

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 2

 • Tillväxtkontroll som innefattar längd och vikt.
 • Vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund.

Årskurs 3

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 4

 • Hälsobesök som innefattar; hälsosamtal med varje enskild elev samt ifyllande av hälsofrågeenkät till elev och ett formulär för ifyllnad till vårdnadshavare om elevens hälsotillstånd, samt kontroll av tillväxt, syn och rygg.

Årskurs 5

 • Vaccination mot Humant papillomvirus (HPV) till flickor och pojkar.
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 6

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 7

 • Hälsobesök som innefattar; hälsosamtal med varje enskild elev samt ifyllande av hälsofrågeenkät till elev och ett formulär för ifyllnad till vårdnadshavare om elevens hälsotillstånd, samt kontroll av tillväxt, syn och rygg.

Årskurs 8

 • Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta erbjuds elever födda från och med 2002.
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 9

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Eleverna erbjuds vaccin mot

 • Mässling/påssjuka/röda hund i årskurs 2, från och med läsåret 18/19
 • Difteri/tetanus (stelkramp)/kikhosta i årskurs 8 för barn födda från och med 2002 och senare
 • Vaccin mot HPV (humant papillomvirus) till alla barn i årskurs 5. Vaccination av pojkar ingår i vaccinationsprogrammet sedan augusti 2020 och det är pojkar födda 2009 och senare som omfattas.

Om grundvaccinationen av polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund inte är helt genomförd erbjuds komplettering av dessa.

Senast uppdaterad: 23 maj 2023