Elevhälsa

Inom elevhälsan jobbar skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan hjälper till att ta reda på om du behöver speciellt stöd och vi samverkar med alla du kan behöva stöd av. Du har rätt till den hjälpen enligt skollagen.