Specialpedagog

Alla elever är olika. Några behöver mer stöd än andra för att nå sina mål. Om ditt barn har speciella behov finns specialpedagoger som kan hjälpa er.

Specialpedagog hjälper en elev

Specialpedagog
Specialpedagogen har till uppgift att tillsammans med förskola och skola ta reda på vilka problem som finns och hur vi tillsammans kan ge rätt stöd. Vi jobbar för att hitta en helhetslösning för ditt barn i gruppen, i skolmiljön och i skolans organisation. Det betyder att vi kan ge stöd till ditt barn, till dig men också till personalen som arbetar i närheten av ditt barn.

En av våra specialpedagoger jobbar även som syn- och hörselpedagog.

Talpedagog
Talpedagogen jobbar för att stödja ditt barns språkutveckling. Talpedagogen arbetar direkt med barnet men också som handledare till föräldrar och personal. Arbetet är i första hand förebyggande och riktat till förskola och lägre skolår. Är du som förälder orolig över ditt barns tal- och språkutveckling, tala med din förskola eller skola så hjälper de dig med kontakt.

Senast uppdaterad: 18 november 2022