Avfall och återvinning

Det är det kommunala bolaget Nodava som ansvarar för frågor som rör avfall och renhållning i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Återvinningssymboler. Luft-, mark- och vattenpilar i ett kretslopp.

Har du frågor om avfall, återvinning, sophämtning, källsortering, återvinning, slamtömning eller latrinkärl?

Senast uppdaterad: 27 september 2023