Styrande dokument och regler

Förutom de lagar som har beslutats av riksdagen utformar kommunen sina egna styrdokument. Styrdokumenten är riktlinjer för hur kommunen ska organiseras och skötas. Styrdokumenten kompletteras och uppdateras fortlöpande.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024