Bostadsförsörjning

Publicerad: 16 oktober 2023 Uppdaterad: 27 november 2023

En kommun måste ha riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet med den kommunala planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Planeringen ska bidra till att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs.

Ny bostadsförsörjningsplan

Nuvarande bostadsförsörjningsplan är från 2021. Process pågår att ta fram en ny plan.

Kommunen har tagit fram ett utkast på en bostadsförsörjningsplan. Planen innehåller riktlinjer, handlingsplan och underlag.

Planen grundar sig på kommunala, nationella och globala mål samt analys av bland annat bostadsbeståndet, befolkningsutvecklingen och marknaden. Kommunen behöver bland annat planera för en variation av nya bostäder och tomter.

Samråd kommer att ske 28 november 2023–3 januari 2024. Under samrådet kan privatpersoner, företag, organisationer och föreningar tycka till om planens innehåll.

Länk till Bostadsförsörjningsplan 2024–2030 , 744.5 kB. (utkast)

Länk till Bilagor till Bostadsförsörjningsplan 2024–2030 , 4.4 MB. (utkast)

Samrådshandlingarna finns också tillgängliga på

  • Kommunhusets kundcenter, Parkgatan 1, Orsa
  • Orsa kulturhus och bibliotek, Kung Gustafs väg 1, Orsa

Så här kan du tycka till

  • via formuläret nedan
  • via brev till Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa, märk med "Bostadsförsörjningsplan"
  • via e-post till orsa.kommun@orsa.se, märk med "Bostadsförsörjningsplan"

Synpunkter på förslaget ska senast den 3 januari 2024 ha inkommit till Orsa kommun.

Jag lämnar synpunkter som: * (obligatorisk)
Jag lämnar synpunkter som:
Senast uppdaterad: 27 november 2023