Bostadsförsörjning

Publicerad: 16 oktober 2023 Uppdaterad: 13 juni 2024

En kommun måste ha riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet med den kommunala planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Planeringen ska bidra till att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024